:::

Đài Loan tham dự Hội nghị Hải dương học trên danh nghĩa Đài Loan

  • 12 April, 2022
  • Tố Kim
Đài Loan tham dự Hội nghị Hải dương học trên danh nghĩa Đài Loan

Ngày 12/4, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Đài Loan Âu Giang An cho biết, Hội nghị Hải dương học lần thứ 7 (Our Ocean Conference, OOC) diễn ra từ ngày 13 đến ngày 14/4. Tổng thống Palau - ngài Surangel S. Whipps, Jr đã đặc biệt mời Tổng thống Thái Anh Văn sang thăm Cộng hòa Palau và tham dự “Hội nghị Hải dương học” do Palau tổ chức. Để đáp lại lời mời của Tổng thống Surangel S. Whipps, Tổng thống Thái Anh Văn đã cử ông Trương Tử Kính đảm nhiệm làm đặc sứ dẫn đoàn sang thăm Palau, cũng đại diện cho Đài Loan tham dự hội nghị với tư cách chuyên gia cấp chính phủ, lãnh đạo của cơ quan bảo vệ môi trường Đài Loan, hy vọng trên vũ đài quốc tế này phái đoàn đại biểu Đài Loan có thể trở thành một thành viên sẵn sàng gánh vác trách nhiệm trong khu vực Thái Bình Dương, để đóng góp cống hiến cho môi trường đại dương và sự phát triển bền vững.

Bà Âu Giang An cho biết, lần này Đài Loan được mời một cách chính thức với danh nghĩa Đài Loan. Bà Âu Giang An nói: “Từ trước đến nay Đài Loan luôn tranh thủ để giành  được sự tôn trọng và được tham gia thực chất tại các hoạt động của Quốc tế. Lần này Đài Loan đã tranh thủ được tham dự Hội nghị Hải dương học lần thứ 7 (OOC) trên danh nghĩa chính thức của mình, đặt nền tảng và thông lệ cho những lần tham gia hội nghị sau này; Bộ Ngoại giao cho hay, được biết trong hội trường Hội nghị Hải dương không treo cờ các nước, hội nghị lần này cũng chỉ treo cờ của hai nước đăng cai tổ chức đó là nước Mỹ và cộng hòa Palau.”

Bà Âu Giang An cho biết, từ lâu nay Đài Loan luôn tận lực với công tác bảo vệ môi trường đại dương và sự phát triển bền vững. Những năm gần đây Đài Loan lại liên tục thành lập các khu bảo vệ môi trường đại dương, thúc đẩy thành lập luật bảo vệ môi trường đại dương, xây dựng kinh tế xanh bền vững và duy trì an ninh đại dương được Quốc tế khẳng định.

Tố Kim

Phản hồi liên quan

Tin tứcmore