:::

Sở Di trú: Từ ngày 1/5, toàn diện đẩy mạnh đăng ký trực tuyến đối với hồ sơ xin làm thẻ cư trú của lao động nước ngoài do công ty môi giới làm hộ

  • 18 April, 2022
  • Lệ Phương
Sở Di trú: Từ ngày 1/5, toàn diện đẩy mạnh đăng ký trực tuyến đối với hồ sơ xin làm thẻ cư trú của lao động nước ngoài do công ty môi giới làm hộ
Sở Di trú: Từ ngày 1/5, toàn diện đẩy mạnh đăng ký trực tuyến đối với hồ sơ xin làm thẻ cư trú của lao động nước ngoài do công ty môi giới làm hộ.

Để phối hợp với chính sách chính phủ điện tử, kể từ ngày 1/5, Sở Di trú sẽ đẩy mạnh toàn diện đăng ký trực tuyến đối với hồ sơ xin làm thẻ cư trú của lao động nước ngoài do công ty môi giới làm hộ, sẽ không chấp nhận đơn đăng ký bằng văn bản qua quầy làm thủ tục.

Sở Di trú cho biết, từ năm 2017, lao động nước ngoài muốn làm thẻ cư trú, ngoài có thể trực tiếp nộp đơn tại quầy làm thủ tục, còn tăng thêm “Hệ thống đăng ký trực tuyến dành cho lao động nước ngoài”, có thể đăng ký trong 24 giờ một ngày và cả các ngày nghỉ lễ. Do nộp đơn đăng ký trực tuyến là xu hướng trong tương lai và cũng là chính sách được chính phủ thúc đẩy, nên đối với các đơn xin cư trú của người lao động nước ngoài do công ty môi giới xử lý giúp, Sở Di trú toàn diện đẩy mạnh đăng ký trực tuyến, không thụ lý đơn xin tại quầy.

Sở Di trú giải thích thêm rằng, do có một số chủ thuê thông qua phương thức thuê trực tiếp để thuê lao động nước ngoài, có thể không sử dụng máy tính hoặc không có thiết bị mạng, cho nên chủ thuê và bản thân người lao động nước ngoài vẫn có thể đến quầy tại Trạm phục vụ của Sở Di trú để nộp hồ sơ , nhưng vẫn khuyến khích đăng ký trực tuyến để tận hưởng sự tiện lợi của dịch vụ trực tuyến.

Lệ Phương

Phản hồi liên quan

Tin tứcmore