:::

Chủ thuê có thể đăng ký tuyển dụng kỹ thuật viên bậc trung qua hệ thống trực tuyến

  • 26 May, 2022
  • Khiết Nhi
Chủ thuê có thể đăng ký tuyển dụng kỹ thuật viên bậc trung qua hệ thống trực tuyến
Chủ thuê có thể đăng ký tuyển dụng kỹ thuật viên trung cấp qua hệ thống trực tuyến. (Hình từ CNA)

Để giữ chân lao động kỹ thuật bậc trung, phương án giữ chân lao động di trú ở lại Đài Loan làm việc lâu dài của chính phủ đã bắt đầu được thực thi từ ngày 30/4, ngày 25/5, Bộ Lao động bày tỏ, để tiện cho chủ thuê làm thủ tục đăng ký, đã sửa đổi hệ thống, để chủ thuê không cần phải đi ra ngoài, cũng có thể lên mạng để làm thủ tục tịa nhà.

Bắt đầu từ ngày 30/4, chủ thuê tuyển dụng lao động nước ngoài làm công việc kỹ thuật bậc trung tại Đài Loan, hiện tại đã mở cửa để lao động di trú làm các công việc kỹ thuật bậc trung trong các ngành như đánh bắt cá biển, công việc chế tạo, xây dựng, nông nghiệp thời vụ, nông nghiệp (chỉ trong ngành trồng hoa lan, nấm, rau), cơ sở chăm sóc y tế và công việc khán hộ công gia đình.

Bộ Lao động bày tỏ, để cung cấp kênh đăng ký trực tuyến đơn nhất, tiện lợi cho chủ thuê, “Hệ thống đăng ký tuyển dụng lao động di trú” trước đây, đã được đổi tên thành “Hệ thống đăng ký tuyển dụng người nước ngoài trực tuyến” (https://fwapply.wda.gov.tw), chủ thuê có thể trực tiếp đăng ký tuyển dụng qua hệ thống này.

Bộ Lao động bày tỏ, nếu chủ thuê muốn xin tuyển dụng lao động di trú hoặc kỹ thuật viên bậc trung người nước ngoài, đều có thể đăng ký tài khoản trên “hệ thống đăng ký tuyển dụng người nước ngoài trực tuyến”, sẽ có thể làm thủ tục đăng ký, đăng tải hồ sơ cần thiết và đóng phí xét duyệt hồ sơ, không cần phải ra khỏi nhà cũng có thể hoàn thành quy trình gửi hồ sơ để đăng ký tuyển dụng lao động di trú và kỹ thuật viên bậc trung.

Bộ Lao động cũng nhắc nhở, chủ thuê nếu có thắc mắc về thủ tục đăng ký tuyển dụng lao động nước ngoài bậc trung trực tuyến, có thể gọi điện thoại cho đường dây tư vấn 0800-035-688 miễn phí, hoặc cũng có thể tìm đọc thông tin của hệ thống đăng ký trực tuyến để biết thêm thông tin.

Khiết Nhi

Phản hồi liên quan

Tin tứcmore