:::

Đơn giản hóa quy trình cấp giấy chứng nhận về trình độ học vấn cấp I và cấp II của di dân mới, tỉ lệ chấp thuận đơn đăng ký năm 2021 đạt 100%

  • 13 June, 2022
  • Lệ Phương

Để bảo vệ quyền và lợi ích học tập và việc làm của di dân mới tại Đài Loan, kể từ năm 2016, Bộ Giáo dục Đài Loan đã đơn giản hóa quy trình cấp giấy chứng nhận về trình độ học vấn cấp I và cấp II ở nước ngoài cho di dân mới, và tỷ lệ chấp thuận đơn đăng ký vào năm 2021 đã đạt 100%.

Ngày 13/6, Bộ Giáo dục ra thông cáo báo chí, quy trình cấp chứng chỉ giáo dục tiểu học và trung học ở nước ngoài cho di dân mới ngoài khu vực Trung Quốc, đã được đơn giản hóa kể từ năm 2016, di dân mới chỉ cần chuẩn bị giấy tờ chứng nhận giáo dục tiểu học và trung học nước ngoài “Chứng chỉ tốt nghiệp hoặc Giấy xác nhận bảng điểm” và Giấy cam kết, gửi cho chính quyền địa phương để xin chứng nhận, không cần phải trở lại đại sứ quán Đài Loan tại nước xuất xứ để kiểm tra, điều này có thể giảm đáng kể thời gian và chi phí nộp đơn.

Để hỗ trợ chính quyền địa phương trong việc chứng nhận trình độ học vấn của di dân mới, Sở Giáo dục Mầm non và Quốc gia của Bộ Giáo dục Đài Loan đã ủy thác cho Khoa Đông Nam Á của Đại học Quốc tế Tế Nam xây dựng dữ liệu về các trường tiểu học và trung học ở các nước Đông Nam Á, để hỗ trợ kiểm tra học vấn của di dân mới ở Đông Nam Á đã được chính quyền địa phương chấp nhận, tăng tốc hiệu quả quá trình cấp giấy chứng nhận của chính quyền địa phương. Năm 2021, thụ lý 59 hồ sơ và 59 hồ sơ đó đều được thông qua.

Sở Giáo dục Mầm non và Quốc gia cho biết, trong những năm gần đây, thông qua việc sử dụng các phương tiện truyền thông trực tuyến, giao lưu với các đoàn thể di dân mới và di dân mới tại các địa phương, đã thành công tuyên truyền về chính sách chứng nhận giáo dục, quan tâm đến giáo dục của những di dân mới và con em của họ, và tiếp tục cung cấp các dịch vụ chứng nhận giáo dục. Những di dân mới đang cần chứng chỉ học tập có thể xin tư vấn chính quyền địa phương về các thủ tục cấp chứng chỉ.

Lệ Phương

Phản hồi liên quan

Tin tứcmore