:::

Phát biểu Báo cáo quốc gia CEDAW lần thứ tư, với các thành quả như hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới và đứng đầu châu Á về bình đẳng giới

  • 15 June, 2022
  • Hải Ly
Phát biểu Báo cáo quốc gia CEDAW lần thứ tư, với các thành quả như hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới và đứng đầu châu Á về bình đẳng giới
Ngày 15/6 Vụ Bình đẳng giới tính Viện Hành chính phát biểu bản báo cáo CEDAW quốc gia lần thứ tư (Ảnh: RTI)

Hôm nay (15/6) Vụ Bình đẳng giới tính Viện Hành chính phát biểu bản báo cáo quốc gia lần thứ tư theo tinh thần của Công ước xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ (CEDAW), do 5 cơ quan chính phủ hợp tác hoàn thành trong thời gian 1 năm, trong quá trình biên soạn báo cáo này đã thu thập ý kiến của các tổ chức dân sự, các chuyên gia học giả, dự kiến từ ngày 28/11 đến ngày 2/12 năm nay sẽ tổ chức thẩm định quốc tế.

Báo cáo quốc gia CEDAW lần thứ tư của Đài Loan có 11 mục thành quả, trong đó bao gồm cơ chế chính phủ về nghiêm cấm mọi sự phân biệt đối xử, thúc đẩy quyền lợi cho phụ nữ, quyền giáo dục và quyền làm việc...Báo cáo có nhắc tới việc trong vòng 4 năm nay thì Đài Loan có 3 lần đứng đầu châu Á trong biểu hiện về bình đẳng giới, bao gồm Đài Loan đứng đầu châu Á về xếp hạng bình đẳng giới thuộc mục hệ số bất bình đẳng giới năm 2019, hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới năm 2019 và tỷ lệ nữ ủy viên lập pháp của Đài Loan năm 2020 vượt 40%.

Theo thư ký điều hành Ban Bình đẳng giới tính Viện Hành chính, ủy viên chính vụ La Bỉnh Thành phát biểu cho biết, năm 2022 là một năm đánh dấu quan trọng trong phát triển nhân quyền, Đài Loan sẽ phát biểu 4 bản cáo cáo, trong đó báo cáo quốc gia CEDAW là báo cáo tiên phong đi trước các báo cáo khác. Ông cho biết, báo cáo quốc gia CEDAW đã đánh giá lại những sự đột phá cũng như những thiếu sót của Đài Loan trong vòng 4 năm qua, cho thấy chính phủ Đài Loan rất coi trọng vấn đề bình đẳng giới tính, cũng đã thực tiễn hóa thông qua chính sách và pháp lý.

Ông La Bỉnh Thành nói: “Không chỉ có vậy, thực ra rất nhiều các vấn đề đang thử thách chúng ta, chắc mọi người đều biết vấn đề bạo lực giới tính thông qua mạng internet là rất nghiêm trọng, trên thực tế Ban Bình đẳng giới đều quan tâm sao sát vấn đề này trong thời gian dài, yêu cầu phải thực hiện các chính sách liên quan, chúng tôi đã thông qua định nghĩa về bạo lực giới tính, định nghĩa về bạo lực trên mạng intenet và bạo lực kỹ thuật số, Ban Bình đẳng giới tính cũng đã liệt kê những vấn đề này vào chính sách giới tính quan trọng cần thúc đẩy trong giai đoạn từ năm 2022 đến năn 2026.

Thành quả của Báo cáo quốc gia CEDAW lần thứ tư còn bao gồm phòng chống bạo lực giới tính kỹ thuật số và trên mạng internet, đề xuất sửa đổi 4 bộ luật về phòng chống bạo lực giới tính gồm Luật Hình sự, Luật bảo vệ người bị hại, Luật phòng chống xâm hại tình dục và Điều lệ phòng chống bóc lột tình dục đối với trẻ em; quan niệm về giới tính của người dân nói chung được nâng cao, sự ủng hộ đối với việc công nhận quyền được nhận con nuôi của các cặp bạn đời đồng giới cũng gia tăng, ngoài ra cũng sửa đổi quy định của “Những điểm chính về bảo vệ và hướng dẫn hỗ trợ đối với học sinh mang thai”, cung cấp giới thiệu cho những học sinh vị thành niên dưới 20 tuổi mang thai sự hỗ trợ kinh tế ngoài nhà trường, hỗ trợ về trông giữ trẻ và sắp xếp nơi tạm trú.

Ngoài ra báo cáo còn bao gồm các thành quả như mở rộng năng lực giáo dục công cộng hóa, tăng mức trợ cấp xin nghỉ không lương để nuôi con lên thành 80% mức lương đóng bảo hiểm, điều chỉnh độ tuổi thấp nhất có thể kết hôn ở cả nam và nữ đều là 18 tuổi, và ngoài ra còn gồm dự thảo sửa đổi khoản cấp dưỡng khi ly hôn thuộc luật dân sự.

Hải Ly

Phản hồi liên quan

Tin tứcmore