:::

Còn nhiều thách thức phía trước cho công cuộc giảm thải ròng bằng không, Tổng thống hi vọng có thể thúc đẩy sự phát triển của các ngành mới nổi, mở rộng thị trường

  • 18 August, 2022
  • Khiết Nhi
Còn nhiều thách thức phía trước cho công cuộc giảm thải ròng bằng không, Tổng thống hi vọng có thể thúc đẩy sự phát triển của các ngành mới nổi, mở rộng thị trường
Tổng thống tham gia phong trào phát động phát triển bền vững ESG của các doanh nghiệp.

Ngân hàng E.sun bank và các doanh nghiệp cùng phát động phong trào phát triển bền vững ESG, thúc đẩy giảm thải carbon, thực hiện ESG tại doanh nghiệp, năm nay cũng đã thu hút thêm sự tham gia của 101 doanh nghiệp gồm hãng viễn thông Chunghwa Telecom, Powertech, tập đoàn điện tử Compal, hãng tàu Evergreen…

Khi tham gia buổi họp báo của phong trào này vào ngày hôm nay (18/8), Tổng thống Thái Anh Văn đã bày tỏ, chuyển đổi phát thải ròng, chuyển đổi năng lượng là một công cuộc lâu dài và đầy thách thức khó khăn, tháng 3 năm nay, chính phủ đã công bố sơ đồ chiến lược tiến đến phát thải ròng bằng không, trong đó đã nhắc đến 12 chiến lược trọng điểm, tổng hợp tài nguyên liên bộ ngành để thực hiện mục tiêu, không những phải phát huy hiệu quả giảm thải ròng lớn nhất có thể từ kỹ thuật hiện có, còn phải tiếp tục phát triển các kỹ thuật tiên tiến về năng lượng hydro, địa nhiệt, năng lượng hải dương, năng lượng sinh học… ứng dụng khoa học để thúc đẩy sự phát triển của năng lượng tái sinh, ngoài ra, chính phủ cũng sẽ tiếp tục hướng dẫn chỉ đạo các ngành đi đến chuyển đổi giảm thải ròng.

Tổng thống nói, chuyển đổi nhất định sẽ mang lại thách thức, để công bằng, sẽ tiến hành từ lớn trước rồi đến nhỏ, với mô hình lớn dẫn theo nhỏ, chính phủ nhất định sẽ hợp tác mật thiết cùng doanh nghiệp, cùng giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ giảm thiểu các thách thức gặp phải. Tiếp đó, khi kỹ thuật giảm thải ròng ngày càng chín mùi, dự kiến có thể dẫn theo sự phát triển của các ngành nghề mới nổi, nắm được các cơ hội thương mại khổng lồ từ năng lượng dự trữ, lưới điện thông minh… Về mặt tiêu thụ, những người dân có thói quen tiêu dùng luôn thay đổi cũng sẽ có thể tạo thành vòng tuần hoàn lành mạnh cùng với hành động giảm thải của doanh nghiệp, các sản phẩm, dịch vụ giảm thải carbon trong tương lai sẽ có thị trường và cơ hội kinh doanh lớn hơn.

Khiết Nhi

Phản hồi liên quan

Tin tứcmore