:::

Ngân sách Quốc phòng tăng 12,9%, Thủ tướng: quán triệt tự chủ quốc phòng, nâng cao năng lực dự bị động viên

  • 04 October, 2022
  • Tường Vy
Ngân sách Quốc phòng tăng 12,9%, Thủ tướng: quán triệt tự chủ quốc phòng, nâng cao năng lực dự bị động viên
Ngân sách Quốc phòng tăng 12,9%, Thủ tướng: quán triệt tự chủ quốc phòng, nâng cao năng lực dự bị động viên

Ngày 4/10 Viện Lập pháp mời Thủ tướng Tô Trinh Xương, Trưởng Phòng Kế toán Viện Hành chính ông Chu Trạch Dân, Bộ trưởng Tài chinh Tô Kiến Vinh cùng Chủ tịch Ủy ban phát triển Quốc gia ông Cung Minh Hâm và các thủ trưởng bộ ngành có liên quan đến tham dự Hội nghị báo cáo về ”Dự toán tổng ngân sách Trung ương năm 2023” và “”Dự toán ngân sách đặt biệt kỳ thứ 4 kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng tầm nhìn xa của chính phủ Trung ương”. Trong buổi báo cáo, Thủ tướng Tô Trinh Xương cho biết, tổng thu ngân sách của chính phủ Trung ương năm 2023 là 2 nghìn 555,6 tỷ Đài tệ, tăng 12,8% so với năm nay; chi tiêu hàng năm là 2 nghìn 719,1 tỷ Đài tệ, tăng 20,8% so với năm nay, chênh lệch 162,6 tỷ Đài tệ, cộng với khoản nợ đã thanh toán là 111 tỷ Đài tệ; Tổng tài chính cần phân bổ là 273,6 triệu để bù đắp cho khoản vay 173,6 triệu và sử dụng 100 triệu còn dư của năm trước.

Thủ tướng Tô Trinh Xương chỉ ra rằng, có 8 trọng điểm khi lập dự toán ngân sách chi tiêu năm 2023, bao gồm đầu tư tăng tốc xây dựng hạ tầng công cộng, ổn định vị trí chiến lược toàn cầu, tăng cường năng lực quốc phòng tổng thể, đào tạo nhân tài chất lượng cao trong nhiều lĩng vực đa dạng, quán triệt chính sách chăm sóc cho người dân ở đủ mọi lứa tuổi, xây dựng mạng lưới an ninh mạng xã hội hoàn chỉnh vững mạnh, thúc đẩy chuyển đổi mô hình phát thải bằng 0, nâng cao tính tự chủ tài chính cho địa phương. Trong đó, về mặt dự toán ngân sách quốc phòng, Thủ tướng chỉ ra rằng, Bộ Quốc phòng đã lập ngân sách 415,1 tỷ Đài tệ, tăng 47,5 tỷ tương đương khoảng 12,9% so với năm nay, thêm vào đó là ngân sách đặc biệt dành cho việc mua sắm máy bay chiến đấu mới, tổng ngân sách quốc phòng năm nay sẽ đạt gần 600 tỷ Đài tệ, nhằm để quán triệt chính sách tự chủ quốc phòng, hoàn thiện nâng cấp năng lực dự bị động viên.

Thủ tướng nói: “Theo dự toán ngân sách quốc phòng cộng thêm ngân sách đặc biệt, quỹ đặc biệt phi doanh nghiệp, tổng ngân sách dành cho quốc phòng năm tới đạt 586,3 tỷ Đài tệ, cao nhất từ trước đến nay.”

Thủ tướng Tô Trinh Xương nhấn mạnh rằng, Viện Hành chính dựa theo chủ trương chính sách của Tổng thống Thái Anh Văn, tổng dự toán ngân sách chính phủ Trung ương năm 2023 được biên soạn kỹ lưỡng dựa trên tình hình kinh tế trong nước và quốc tế, xem xét đến vấn đề ứng phó với dịch bệnh và các ưu tiên chính sách trong tương lai, kỳ vọng nhận được sự ủng hộ của các ủy viên để sớm thông qua bản dự toán ngân sách chính phủ Trung ương năm 2023.

Tường Vy

Phản hồi liên quan

Tin tứcmore