close
Rti Tiếng ViệtTải App RTI ngay
Mở
:::

Ngày bầu cử 26/11. Ủy ban Bầu cử Trung ương nhắc nhở không gây rối trật tự để tránh vi phạm pháp luật

  • 21 November, 2022
  • Lệ Phương
Ngày bầu cử 26/11. Ủy ban Bầu cử Trung ương nhắc nhở không gây rối trật tự để tránh vi phạm pháp luật
Ủy ban Bầu cử Trung ương nhắc nhở, ngày bầu cử là ngày 26/11, thời gian bỏ phiếu từ 8h sáng đến 4h chiều, vui lòng giữ trật tự khi bỏ phiếu.

Cuộc bầu cử cuối năm sắp được diễn ra, ngày 11/11, Ủy ban Bầu cử Trung ương nhắc nhở, ngày bầu cử là ngày 26/11, thời gian bỏ phiếu từ 8h sáng đến 4h chiều, xin vui lòng giữ trật tự khi bỏ phiếu.

Ủy ban Bầu cử Trung ương nêu rõ, về công việc bầu cử trên cả nước, bất kể các tiêu chuẩn thực thi pháp luật và thể thức bầu cử đều như nhau, đề nghị người dân cùng giữ gìn trật tự bầu cử, trân trọng những lá phiếu trên tay mình và cũng tôn trọng phiếu bầu trong tay người khác, đồng thời không can thiệp, cản trở hoặc có hành vi gây rối trật tự bỏ phiếu kẻo vi phạm luật hình sự, luật bầu cử, luật trưng cầu dân ý và các quy định khác.

Ủy ban Bầu cử Trung ương cho biết, nếu cử tri hoặc người có quyền bỏ phiếu mang lá phiếu bầu cử hoặc phiếu trưng cầu ý dân ra khỏi khu vực bỏ phiếu, hoặc cho người khác xem nội dung được khoanh tròn sau khi khoanh tròn lá phiếu, mang theo vũ khí hoặc vật nguy hiểm vào phòng bỏ phiếu, hoặc đưa các vật lạ khác vào thùng bỏ phiếu, hoặc có hành vi can thiệp, xúi giục, tác động người khác bỏ phiếu v.v..., sẽ vi phạm luật hình sự, luật bầu cử, luật trưng cầu dân ý và các quy định khác.

Theo Ủy ban Bầu cử Trung ương, nếu có các hành vi can thiệp, cản trở hoặc quấy rối việc bỏ phiếu, hoặc cản trở cử tri và những người có quyền bầu cử tự do thực hiện quyền bầu cử của mình v.v...., sẽ bị cơ quan kiểm sát và cơ quan cảnh sát xử lý theo quy định liên quan tại Điều 142 và Điều 147 Bộ luật Hình sự, đồng thời, trong ngày bỏ phiếu, trong phạm vi 30m xung quanh khu vực bỏ phiếu không được gây ồn ào, cản trở, thuyết phục người khác bỏ phiếu hoặc không bỏ phiếu.

Ủy ban Bầu cử Trung ương cho biết, nếu có ghi hình hoặc giám sát cử tri và người có quyền bầu cử trong vòng 30m xung quanh địa điểm bỏ phiếu vào ngày bỏ phiếu, hoặc nếu có tiếng ồn, can thiệp hoặc thuyết phục người khác bỏ phiếu hoặc không bỏ phiếu trong vòng 30 mét xung quanh địa điểm bỏ phiếu vẫn sẽ vi phạm các quy định của Luật Hình sự về tội cản trở trật tự bỏ phiếu, luật bầu cử và luật trưng cầu dân ý. Ủy ban Bầu cử Trung ương nhắc nhở cử tri và những người có quyền bầu cử, không được gây rối trật tự bầu cử hoặc có các hành vi khác làm ảnh hưởng đến quyền bầu cử của người khác tại phòng bỏ phiếu, để tránh vi phạm pháp luật.

Lệ Phương

Phản hồi liên quan

Tin tứcmore