:::

Từ chức nhưng được giữ lại. Thủ tướng Tô Trinh Xương: Tổng thống nhắc nhở, tình thế gay go, phải kiên trì cương vị công tác

  • 28 November, 2022
  • Lệ Phương
Từ chức nhưng được giữ lại. Thủ tướng Tô Trinh Xương: Tổng thống nhắc nhở, tình thế gay go, phải kiên trì cương vị công tác
Từ chức nhưng được giữ lại. Thủ tướng Tô Trinh Xương: Tổng thống nhắc nhở, tình thế gay go, phải kiên trì cương vị công tác. (Ảnh: Viện Hành chính cung cấp)

Ngày 28/11, thủ tướng Tô Trinh Xương công khai tiếp nhận phỏng vấn sau cuộc bầu cử vừa qua, đối với kết quả của cuộc bầu cử, ông nhấn mạnh, Đảng Dân Tiến phải nghiêm túc đối mặt vấn đề và phải kiểm điểm sâu sắc. Giới ngoài đặt chất vấn việc ông từ chức nhưng chấp nhận sự giữ lại của tổng thống Thái Anh Văn, ông Tô Trinh Xương cho biết, tổng thống nhắc nhở ông rằng, đối mặt với tình thế gay go của trong và ngoài nước, nên kiên trì cương vị công tác, có nhiều công việc đang tiến hành cũng không được lơ là mới có thể làm nên kết quả tốt.

Đảng Dân Tiến thất bại nặng nề trong cuộc bầu cử huyện thị trưởng lần này, thủ tướng Tô Trinh Xương xin từ chức nhưng được giữ lại, giới ngoài xuất hiện những tiếng nói phê bình, ngay cả nội bộ Đảng Dân Tiến cũng đặt câu hỏi. Ngoài ra, cũng nghe nói rằng, sau Tết sẽ toàn diện cải tổ hoặc một bộ phận cải tổ, những ứng cử viên thua trận hoặc đã hết nhiệm kỳ huyện trưởng và thị trưởng như Trịnh Văn Xán, Phan Mạnh An, Lâm Hữu Xương, Lâm Giai Long, đều là những ứng viên nội các tiềm năng.

Đối với việc này, ông Tô Trinh Xương chỉ nói rằng, Đảng Dân Tiến phải nghiêm túc đối mặt với kết quả bầu cử và kiểm điểm sâu sắc. Tổng thống cũng nhắc nhở đội ngũ công chức hành chính nên giữ vững cương vị công tác, làm tốt nhiệm vụ của mình.

Ông Tô Trinh Xương nói: Với tư cách là một thành viên trong nhóm cầm quyền, tôi đã xin từ chức với tổng thống ngay trong thời điểm đó, nhưng tổng thống đã nhắc nhở chúng tôi rằng, trước tình hình nghiêm trọng đang thay đổi nhanh chóng của trong và ngoài nước, chúng ta phải theo dõi và ứng phó vào bất cứ lúc nào, nên kiên trì với cương vị công tác của mình, còn có rất nhiều việc đang làm dở, không được buông lỏng, phải giám sát chặt chẽ, đồng thời phải làm thật tốt để cho mọi người thấy được thành quả.

Lệ Phương

Phản hồi liên quan

Tin tứcmore