:::

Bố cục nhân sự hai bờ eo biển, Khâu Thái Tam: Tổng thống hi vọng có thể tìm kiếm sự ổn định chắc chắn

  • 30 January, 2023
  • Khiết Nhi
Bố cục nhân sự hai bờ eo biển, Khâu Thái Tam: Tổng thống hi vọng có thể tìm kiếm sự ổn định chắc chắn
Bố cục nhân sự hai bờ eo biển, Khâu Thái Tam bày tỏ, Tổng thống hi vọng có thể tìm kiếm sự ổn định chắc chắn.

Về việc cải tổ nội các đã có quyết định cuối cùng, nhân sự hai bờ eo biển cũng có chút ít điều chỉnh, ông Lý Đại Duy – Thư ký trưởng Phủ Tổng thống sẽ tiếp quản chức vụ Chủ tịch của Quỹ Giao lưu hai bờ eo biển, Chủ nhiệm Ủy ban Trung Hoa Lục Địa tiếp tục do ông Khưu Thái Tam đảm nhiệm, ông Khưu Thùy Chính – Phó chủ nhiệm Ủy ban Trung Hoa Lục Địa hiện tại sẽ đổi cương vị, tiếp quản chức vụ Phó Chủ tịch và Thư ký trưởng Quỹ Giao lưu hai bờ eo biển, còn cựu Ủy viên thành phố Đài Bắc ông Lương Văn Kiệt sẽ đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Trung Hoa Lục Địa.

Về sự bố trí nhân sự này, hôm nay (30/1) ông Khưu Thái Tam đã bày tỏ sau buổi chụp hình nội các tại Viện Hành chính rằng, việc đào tạo nhân tài sẽ bao gồm cả thế hệ lão niên, trung niên và thanh niên, qua đó cũng có thể thấy được đường lối của Tổng thống Thái Anh Văn trước tình hình hai bờ eo biển là theo đuổi sự ổn định chắc chắn.

Khi ký giả hỏi về việc ông có mong muốn quan hệ hai bờ eo biển có thể phát triển theo hướng ổn định không, vì bây giờ Quỹ Giao lưu hai bờ eo biển đã có Chủ tịch, ông Khưu Thái Tam nói:230130-03 “Cho nên mọi người có thể thấy được, Tổng thống cũng đang tìm kiếm sự ổn định trong sự phát triển ổn định.”

Sau khi ông Hồng Tú Trụ- Cựu Chủ tịch Đảng Quốc dân và huyện trưởng Kim Môn Trần Phúc Hải đến Hạ Môn (Trung Quốc), sau đó Trung Quốc đã tuyên bố sẽ mở cửa để 63 doanh nghiệp thực phẩm của Đài Loan được nhập khẩu sản phẩm vào Trung Quốc, trong đó bao gồm rượu Kim Môn; nhưng rượu Đài Loan vẫn chưa được gỡ bỏ lệnh cấm. Về việc này, ông Khưu Thái Tam bày tỏ, mọi người có thể thấy được là thương mại hai bờ eo biển không phù hợp với thông lệ quốc tế, toàn thế giới đều không có ai làm theo quy định như vậy. Ông Khưu Thái Tam nói, mọi người có thể thấy được là ai đang thao tác chính trị, muốn tháo dây thì vẫn phải nhờ người buộc dây.

Khiết Nhi

Phản hồi liên quan

Tin tứcmore