:::

Phổ biến rộng tới nhà nông phục hồi chăn nuôi trong nội thất trước chiều hướng cúm gia cầm đang dịu dần

  • 12 February, 2015
  • Editor
Phổ biến rộng tới nhà nông phục hồi chăn nuôi trong nội thất trước chiều hướng cúm gia cầm đang dịu dần
Chính quyền huyện Vân Lâm tổ chức buổi họp trình bày việc hỗ trợ nhà nông phục hồi chăn nuôi

Ngày 12/2 Cục phòng dịch kiểm dịch thuộc Ủy ban Nông nghiệp công bố tình hình diễn biến mới nhất của dịch cúm gia cầm tại Đài Loan cho biết, tổng cộng có 811 trại chăn nuôi, trong đó lại mới tăng thêm 4 trang trại gửi bệnh phẩm khác thường để xét nghiệm, số lượng gia cầm được xét nghiệm vượt 5 triệu con, lên tới 5,31 triệu con được mang bệnh phẩm xét nghiệm. Ngoài ra, tăng thêm 13 trang trại được xác nhận nhiễm cúm gia cầm, như vậy đã có 792 trại chăn nuôi được xác định nhiễm bệnh. Theo số liệu thống kê mới nhất, số lượng gia cầm được tiêu hủy và đang được chăn nuôi đạt hơn 4,87 triệu con.

 

Cục trưởng Cục phòng dịch kiểm dịch bà Trương Thục Hiền cho biết, gần đây số lượng thủy cầm được gửi bệnh phẩm để xét nghiệm đã giảm dần, tuy nhiên đối với loài gia cầm sống trên cạn thì vẫn đối mặt nguy cơ lây bệnh, đặc biệt là tại các huyện được quy vào điểm nóng dễ bị lây bệnh như Vân Lâm, Đài Nam và Bình Đông vẫn lần lượt được xét nghiệm bị nhiễm bệnh, cho nên, vẫn không thể sơ ý trong công tác phòng chống cúm gia cầm. Theo Ủy ban Nông nghiệp cũng cho biết, trong đợt bùng phát dịch bệnh này, cũng khiến nhà nông nhận thức được, cần phải thay đổi phương pháp chăn nuôi của xưa kia, trong tương lai khi phục hồi chăn nuôi sẽ phổ biến rộng với nông dân về phương pháp chăn nuôi trong nội thất, nhưng không có mang tính cưỡng chế.

 

Trưởng ban Phòng chăn nuôi gia súc thuộc Ủy ban Nông nghiệp ông Lý Nghi Khiêm cho biết : “Trong phần giúp đỡ nông dân phục hồi chăn nuôi, chúng tôi sẽ không cưỡng chế họ, nhưng chúng tôi sẽ trình bày đầy đủ, nếu không có cải thiện tốt môi trường chăn nuôi, để phơi bày trước những nguy cơ cao, trong tương lai vẫn còn gặp nhiều cơ hội chịu thiệt hại. Về khía cạnh giá thành, trước kia chúng tôi đã thực hiện việc phụ đạo rất nhiều cho loài gia cầm sống trên cạn, trong đó có chia làm nhiều loại hình khác nhau, giá cả không cao, có thể cung cấp cho nhà nông tham khảo, và chúng tôi cũng có thành lập đội ngũ phục vụ kỹ thuật”.

 

                                                             Minh Hà

Phản hồi liên quan

Tin tứcmore