close
Rti Tiếng ViệtTải App RTI ngay
Mở
:::

Vụ khai trừ tư cách đảng viên của ông Vương Kim Bình, Tân chủ tịch đảng Quốc Dân Chu Lập Luân: xử lý theo chế độ mới

  • 14 February, 2015
  • Editor

Đối với việc Cựu Chủ tịch đảng Quốc Dân Mã Anh Cửu phản đối hủy bỏ vụ kiện khai trừ tư cách đảng viên của Viện trưởng Viện Lập pháp Vương Kim Bình, vào ngày 14-2, Tân chủ tịch đảng Quốc Dân Chu Lập Luân chỉ ra, bất kể là mọi tầng lớp xã hội hoặc tòa án, đều có ý kiến và sự phê phán khác nhau đối với chế độ sát hạch kỷ luật của đảng Quốc Dân trước đây, đảng Quốc Dân cũng sẵn sàng tiếp nhận sự chỉ giáo, do vậy Ủy viên sát hạch kỷ luật hiện tại được phát sinh đều là thông qua cơ sở dân chủ trong nội bộ đảng, cho nên việc chế độ kỷ luật và xử phạt trong tương lai, đều sẽ xử lý dựa trên phương thức công khai, trình tự hợp lý, hy vọng mọi vấn đề trong tương lai đều có thể giải quyết ổn thỏa.

 

Ông Chu Lập Luân nói: “Mọi việc của đảng Quốc Dân hiện tại đều quay về chế độ, xử lý mọi việc đều căn cứ theo ủy viên sát hạch kỷ luật mới, theo quy định kỷ luật xử phạt mới, do vậy bất kể là những vụ việc có tính tranh cãi, hay những vụ kỷ luật đảng mà công chúng xã hội quan tâm, chúng tôi đều sẽ căn cứ theo chế độ như vậy, thông qua chế độ này, sẽ xử lý phù hợp với công lý, phù hợp với lẽ đúng sai rõ ràng.”

 

Ông Chu Lập Luân nhấn mạnh, vụ việc khai trừ tư cách đảng viên của ông Vương Kim Bình cũng sẽ tiến hành theo chế độ liên quan.

Hải Ly

Phản hồi liên quan

Tin tứcmore