:::

Trước Tết, trại giết mổ gia cầm sẽ được bồi thường.

  • 15 February, 2015
  • Editor

Ngày 9/2, Cục phòng kiểm dịch động thực vật thuộc Ủy ban nông nghiệp Đài Loan công bố sẽ trợ cấp cho nông dân có gia súc bị nhiễm dịch cúm gia cầm, các chính quyền địa phương hy vọng  có thể trợ cấp trước Tết, cấp phát 60% tiền bồi thường trước cho nông dân.

 

Cục phòng kiểm dịch thống kê, tính cho đến tối ngày 8/2, Ủy ban nông nghiệp đã cấp phát khoản bồi thường tổng cộng là  trên 1 tỉ rưỡi Đài tệ.Các huyện thị xảy ra dịch cúm gia cầm có lẽ trước Tết sẽ cấp phát tiền bồi thường 60% cho nông dân đã tiến hành giết mổ gia cầm.

 

Lệ Phương

Phản hồi liên quan

Tin tứcmore