:::

Các thủ trưởng mới tuyên thệ nhậm chức với sự hiện diện của tổng thống Mã Anh Cửu.

  • 16 February, 2015
  • Editor
Các thủ trưởng mới tuyên thệ nhậm chức với sự hiện diện của tổng thống Mã Anh Cửu.
Các tân thủ trưởng tuyên thệ nhậm chức tại phủ tổng thống.

Ngày 16/2, 19 người bao gồm tổng bí thư Ủy ban an ninh quốc gia Cao Hoa Trụ, trưởng thư ký phủ tổng thống Tăng Vĩnh Quyền, bộ trưởng Bộ quốc phòng Cao Quảng Kỳ, Bộ trưởng Bộ giao thông Trần Kiến Vũ v.v...tham gia lễ tuyên thệ nhậm chức tại phủ tổng thống với sự giám sát của tổng thống Mã Anh Cửu.

 

Phủ tổng thống cho biết, Cao Hoa Trụ đảm nhận chức tổng bí thư Ủy ban an ninh quốc gia, có thể hữu hiệu hiệp thương với các bộ ngành an ninh quốc gia, cung cấp ý kiến tư vấn về sự vụ an ninh quốc gia cho tổng thống, còn Tăng Vĩnh Quyền lại một lần nữa đảm nhiệm chức trưởng thư ký phủ tổng thống, có thể hữu hiệu hiệp thương với các bộ ngành liên quan.

 

Vừa qua, lúc trả lời giới truyền thông, tổng thống Mã Anh Cửu cho biết, nhiệm kỳ của ông còn hơn 1 năm, ông vẫn còn có rất nhiều việc phải làm, cho dù chỉ còn 1 ngày làm tổng thống Trung Hoa Dân Quốc, ông vẫn tuyệt đối không thể buông lỏng, vì vậy không có vấn đề gọi là bỏ mặc hay chờ xem. Tổng thống Mã Anh Cửu còn cho biết, ông đã nhiều lần trao đổi với thủ tướng Mao Trị Quốc, tiếp theo sẽ có nhiều chính sách được đẩy mạnh không cần phải trình lên Viện lập pháp sửa luật, từng bước từng bước nâng cao khí thế của chính phủ.

 

Lệ Phương

Phản hồi liên quan

Tin tứcmore