Tổng thống Mã Anh Cửu : Đài Loan duy trì hiện trạng sẽ có lợi cho mối quan hệ giữa hai bờ eo biển Đài Loan.

  • 18 May, 2014
  • Editor

Kể từ năm 2008, tổng thống Mã Anh Cửu lên nhậm chức, cho đến nay đã tròn 6 năm. Ngày 12/5, lúc tiếp kiến Hội liên hiệp hữu nghị đồng hương Đài Loan tại Mỹ, ông  cho biết, chính phủ Trung Hoa Dân Quốc đã bỏ ra rất nhiều thời gian để cải thiện mối quan hệ giữa hai bờ eo biển Đài Loan và quốc tế, để cho các bộ ngành có thể dốc sức tiến hành các biện pháp nội chính. Tổng thống Mã Anh Cửu nhấn mạnh, trong 6 năm nay, trước cơ cấu hiến pháp, duy trì hiện trạng eo biển Đài Loan, nếu bên nào phiến diện thay đổi, không những sẽ bị đề kháng mà còn phải trả giá rất đắt.

 

Nhằm vào mối quan hệ hai bờ eo biển Đài Loan, tổng thống Mã Anh Cửu cho biết, trước cơ cấu hiến pháp Trung Hoa Dân Quốc, Đài Loan duy trì hiện trạng, không độc lập, không thống nhất và không dùng vũ lực, và dựa trên cơ sở của bản thỏa thuận chung năm 1992, đẩy mạnh phát triển hòa bình hai bờ eo biển Đài Loan, hai bên đều có sự hợp tác chặt chẽ trong mặt kinh tế, giáo dục và văn hóa.

 

Tổng thống Mã Anh Cửu nhấn mạnh, hai bờ eo biển Đài Loan duy trì hòa bình, phồn vinh là có lợi cho cả hai bên, nếu có một bên cố ý thay đổi hiện trạng thì sẽ phải trả giá rất đắt. Tổng thống nói : Thông qua sự tác động qua lại như vậy sẽ khiến cho hai bên đều hiểu được rằng, hai bên duy trì mối quan hệ hòa bình, phồn  vinh là sẽ có lợi cho cả hai bên, bất cứ bên nào có ý đồ dùng phương pháp phi hòa bình để phiến diện thay đổi hiện trạng, đều sẽ bị kháng cự và phải trả giá rất đắt.

 

Đối với nghị đề thương mại dịch vụ giữa hai bờ eo biển Đài Loan, tổng thống Mã Anh Cửu cho biết, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn thứ 2 của Đài Loan, hiệp định thương mại dịch vụ đối với Đài Loan rất quan trọng, Mỹ và Singapore cũng đều nói Hiệp định thương mại dịch vụ là có lợi cho Đài Loan.

 

Lệ Phương 

Phản hồi liên quan

Tin tứcmore