Bộ lao động : Hiện không nghĩ đến việc toàn diện đóng băng lao động Việt Nam.

  • 19 May, 2014
  • Editor

Ngày 19/5, Bộ trưởng bộ lao động Phạm Thế Vĩ cho biết, sau vụ bạo động của người dân Việt Nam chống Trung Quốc, Bộ lao động đánh giá tình hình và quyết định không toàn diện đóng băng lao động Việt Nam.

 

Ngày 19/5, Ủy ban môi trường y tế và phúc lợi xã hội thuộc Viện lập pháp mời Bộ lao động , Bộ kinh tế và Bộ phục vụ y tế báo cáo chuyên án về sự kiện bạo động tại Việt Nam. Ủy viên lập pháp thuộc Đảng Dân Tiến Trần Tiết Như và ủy  viên lập pháp thuộc Quốc Dân Đảng Từ Thiểu Bình, Thái Cẩm Long chất vấn, “Có dùng điều kiện toàn diện đóng băng lao động Việt Nam để làm thủ đoạn đàm phán hay không?”

 

Phan Thế Vĩ trả lời, nếu cần thiết, chính phủ sẽ áp dụng hành động, nhưng hiện nay chưa cần phải đánh giá việc toàn diện đóng băng lao động Việt Nam.

 

Hiện nay Đài Loan là nước đầu tư lớn thứ 4 của Việt Nam, số lượng xuất khẩu lao động Việt Nam tại Đài Loan là nhiều nhất. Đài Loan chỉ mở cửa du nhập lao động Việt Nam trong ngành chế tạo sản xuất, lao động Việt Nam thuộc diện khán hộ công gia đình vẫn đang còn bị đóng băng.

Lệ Phương

Phản hồi liên quan

Tin tứcmore