Hạ thấp độ tuổi bầu cử. Bộ nội chính và Ủy ban bầu cử Trung ương : phải sửa đổi hiến pháp.

  • 19 May, 2014
  • Editor

Ủy viên lập pháp thuộc Quốc Dân Đảng Đinh Thủ Trung đề nghị sửa đổi luật pháp, hạ thấp độ tuổi bầu cử từ 20 thành 18 tuổi.Ngày 19/5, phó chủ nhiệm Ủy ban bầu cử Trung ương Lưu Nghĩa Chu và Bộ trưởng Bộ nội chính Trần Uy Nhân đều bày tỏ ủng hộ, nhưng họ cũng cho biết, việc này là có liên quan đến quy định của hiến pháp, phải thông qua trình tự sửa đổi hiến pháp.

 

Lưu Nghĩa Chu biểu thị, theo qui định của điều lệ thứ 130 trong hiến pháp THDQ, người THDQ tròn 20 tuổi là có quyền bầu cử theo luật pháp, nếu muốn hạ thấp độ tuổi quyền bầu cử thì phải sửa đổi hiến pháp.

 

Trần Uy Nhân cho hay, hạ thấp độ tuổi bầu cử có thể để cho giới trẻ sớm tham gia chính trị, hưởng quyền lợi bỏ phiếu, nhưng ông cũng cho hay, Bộ nội chính đã từng mở buổi hội đàm vào năm 2011, trưng cầu ý kiến của các chuyên gia học giả, các đảng đoàn và cơ quan hữu quan, đa phần đều chủ trương nên thông qua phương thức sửa đổi hiến pháp để hạ thấp độ tuổi quyền bầu cử.

 

Trần Uy Nhân nói : Chúng tôi nhận thấy đây là vấn đề qui định của hiến pháp, việc này phải dùng trình tự sửa đổi hiến pháp để giải quyết.

 

Lệ Phương

Phản hồi liên quan

Tin tứcmore