Thứ trưởng Bộ kinh tế sẽ dẫn phái đoàn đến Việt Nam vào ngày 21/5

  • 19 May, 2014
  • Editor

Vụ bạo động tại Việt Nam gây tổn thất nặng nề cho thương gia Đài Loan, Bộ kinh tế Đài Loan biểu thị, có khoảng 224 nhà máy của thương gia Đài Loan bị đột nhập phá hoại, có 1.100 doanh nghiệp Đài Loan vì cân nhắc đến an toàn nên phải ngưng sản xuất,thứ trưởng Bộ kinh tế Thẩm Vinh Tân dự tính ngày 21/5 sẽ dẫn đoàn đến Việt Nam thăm hỏi thương gia Đài Loan và cung cấp những hỗ trợ cần thiết.

 

Ngày 19/5, Thẩm Vinh Tân cho biết, ông sẽ dẫn các quan chức của Bộ kinh tế, Bộ ngoại giao và Ủy ban sự vụ kiều bào và đại diện của Trung tâm phụ đạo doanh nghiệp vừa và nhỏ, Quỹ bảo lãnh tính dụng hải ngoại, đến thăm Việt Nam, giải quyết nhu cầu tài chính cho thương gia Đài Loan.

 

Thẩm Vinh Tân cho hay : Sau khi trở lại hoạt động bình thường, điều quan trọng trước mắt là vấn đề tài chính, vì vậy chúng tôi có mời tổng giám đốc Trung tâm phụ đạo doanh nghiệp vừa và nhỏ và Quỹ bảo lãnh tính dụng hải ngoại đi cùng chúng tôi để giải quyết vấn đề này. Vấn đề thứ hai là quay lại sản xuất, việc này nhất định phải cần đến chuyên nghiệp, vì vậy chúng tôi đã mời một số chuyên gia phụ đạo chuyên nghiệp đi theo cùng để đánh giá tình hình và đưa ra ý kiến, sau đó hỗ trợ doanh nghiệp Đài Loan giải quyết vấn đề.

 

Thẩm Vinh Tân biểu thị, đoàn đại diện dự tính sẽ ở lại Việt Nam 4 ngày, ngày 23 sẽ đi thăm chính quyền tỉnh Bình Dương và Đồng Nai, yêu cầu chính phủ Việt Nam bồi thường cho thương gia Đài Loan, đồng thời cũng sẽ yêu cầu thành lập đơn vị liên lạc để tiện cho việc đàm phán sau này.

 

Bộ kinh tế cũng cho biết, sẽ căn cứ vào Hiệp định đảm bảo đầu tư Đài-Việt để yêu cầu phía Việt Nam bồi thường.

 

Thứ trưởng Bộ kinh tế Đỗ Tử Quân nói : Hiệp định đảm bảo đầu tư xác thật là không bao gồm thương gia Đài Loan đang đầu tư tại địa điểm thứ 3, bởi vì hiệp định này là được ký kết vào 20 năm trước, nhưng lúc thương thảo với chính phủ Việt Nam, chúng tôi hy vọng chỉ cần doanh nghiệp Đài Loan có trong danh sách đầu tư đại Việt Nam đều có thể thích hợp sử dụng, việc này chúng tôi sẽ chính thức yêu cầu với phía Việt Nam.

 

Đỗ Tử Quân biểu thị, trong giai đoạn hiện nay, phải tìm hiểu trước tình hình thiệt hại của doanh nghiệp Đài Loan, sau đó mới hiệp thương với phía Việt Nam, thời gian khoảng từ 3-9 tháng, nếu hiệp thương không thành thì sẽ trình lên Hội thương mại quốc tế phán xử.

 

Lệ Phương

Phản hồi liên quan

Tin tứcmore