:::

Văn phòng đại diện Đài Loan tại Thái Lan quan tâm diễn biến lệnh giới nghiêm tại đây

  • 25 May, 2014
  • Editor

Ngày 20/5 Thủ tướng tạm quyền Thái Lan Niwattumrong Boonsongpaisan đã

tuyên bố thiết quân luật trên phạm vi cả nước nhằm lập lại trật tự sau nhiều tháng xảy ra biểu tình và đụng độ gây thương vong. Chủ nhiệm văn phòng đại diện Đài Loan tại Thái Lan ông Trần Minh Chính biểu thị, đã lập tức liên lạc với Thủ trưởng Đoàn thể Hoa kiều Đài Loan, các thương gia Đài Loan, nhắc nhở kiều bào Đài Loan chú ý an toàn cá nhân. Hiện nay tập trung cao độ chú ý diễn biến tại Thái Lan, cũng như tìm hiểu những khả năng gây ảnh hưởng cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp Đài Loan tại Thái Lan.

 

Ngày 20/5 Văn phòng đại diện Đài Loan lập tức khởi động cơ chế ứng biến khẩn cấp ngay sau khi Chính phủ Thái Lan tuyên bố ban hành lệnh giới nghiêm trên phạm vi cả nước. Chủ nhiệm văn phòng đại diện Đài Loan ông Trần Minh Chính triệu tập cuộc họp ứng phó tình trạng khẩn cấp. Do tình hình tại Thái Lan chưa rõ sẽ có những diễn biến gì, Trần Minh Chính biểu thị văn phòng đại diện sẽ cho mở cuộc họp mỗi ngày nhằm tìm hiểu tiến triển mới nhất cũng như kịp thời cho ra đối sách ứng biến nhanh nhất.

 

Sự hỗn loạn về chính trị Thái Lan hơn sáu tháng qua, gây tác động đến phát triển kinh tế, một số doanh nghiệp Đài Loan tại địa phương cũng bị ảnh hưởng. Chủ nhiệm văn phòng Đài Loan tại Thái Lan ông Trần Minh Chính nói với phóng viên Thông tấn xã Trung ương cho biết, tình hình tại Thái Lan vẫn trên mức độ bình tĩnh, nhưng vẫn phải đề cao cảnh giác. Liên quan đến tác động của các cuộc đấu tranh chính trị gây ảnh hưởng đến kinh tế và gây tác động đến thương gia Đài Loan, văn phòng đại diện Đài Loan đã tiến hành tìm hiểu những hỗ trợ cần thiết hiện nay cho doanh nghiệp Đài Loan.

 

Trần Minh Chính nói, nhiệm vụ hiện nay của chúng tôi là bảo vệ sự an toàn của Hoa kiều. Trong thời gian này văn phòng kinh tế văn hóa Đài Loan tại Thái Lan cập nhật thông tin bất cứ thời điểm nào, sẽ luôn là đơn vị dẫn đầu trong công tác bảo vệ an toàn cho Hoa kiều, đồng thời chú ý đến sự phát triển tình hình trong tương lai, nếu có tình huống nào xảy ra đều có đối sách ứng phó kịp thời.

Tường Vy

Phản hồi liên quan

Tin tứcmore