Ủy ban kinh tế thẩm tra Khu thương mại tự do thí điểm còn gặp nhiều tranh luận

  • 28 May, 2014
  • Editor
Cuộc họp thẩm tra Khu thương mại tự do thí điểm không có tiến triển

Hôm ngày 28/5 Ủy ban hành chính, tài chính, kinh tế thuộc Viện lập pháp liên kết mở cuộc họp tiến hành thẩm tra bản dự thảo điều lệ đặc biệt khu thương mại tự do thí điểm. Ủy viên lập pháp Đảng Quốc Dân Hoàng Chiêu Thuận trong vai trò Chủ trì hội nghị lần này đặc biệt mời lãnh đạo các thành phố quận huyện cùng đến tham gia, tuy nhiên các lãnh đạo chính phủ địa phương thuộc Đảng Dân Tiến đều không đến tham dự. Do sự bế tắc của Hội nghị ghi nhớ lần trước, cho nên cuộc họp lần này sau khi khai mạc lập tức đi vào vấn đề tiến hành chất vấn, các ủy viên lần lượt lên phát biểu, cho đến trưa ngày 28/5 các ủy viên kinh tế tiến hành đợt chật vấn lần thứ ba, và vẫn chưa đi đến giai đoạn thẩm tra thực chất.

  

Còn về vấn đề phản đối Hiệp định ngành dịch vụ hai bờ eo biển, hay phản đối khu thương mại tự do thí điểm thì vẫn đang mắc kẹt giữa tình huống phản đối Trung Quốc. Bộ trưởng Bộ kinh tế Trương Gia Chúc ngày 28/5 cho rằng đừng giữ thái độ phản đối Trung Quốc để nhìn sự việc, mà nên áp dụng tư tưởng phòng ngừa Trung Quốc để sau khi ký kết các hiệp định tìm ra các phương án phòng ngừa và bảo vệ Đài Loan không bị ảnh hưởng.

 

Tường Vy

 

Phản hồi liên quan

Tin tứcmore