:::

Tổng thống: xuống đường biểu tình không phải là để sử dụng bạo lực

  • 31 May, 2014
  • Editor

Khi tiếp nhận phỏng vấn đặc biệt của tờ Yomiuri Shimbun của Nhật vào ngày 30 tháng 5 Tổng thống Mã Anh Cửu đã trả lời câu hỏi về các vấn đề gồm sự giao lưu văn hóa giữa hai nước, mối quan hệ Đài – Nhật, Thỏa thuận thương mại ngành dịch vụ hai bờ eo biển, phong trào đấu tranh của học sinh sinh viên và sự phát triển kinh tế thương mại của Đài Loan.

 

Đối với trình tự thẩm tra Thỏa thuận thương mại ngành dịch vụ hai bờ eo biển, và sự kiện đấu tranh của học sinh sinh viên diễn biến tiếp theo đó; Tổng thống Mã Anh Cửu bày tỏ sự khẳng định đối với việc vào ngày 18 tháng 3 học sinh sinh viên Đài Loan tổ chức phong trào đấu tranh ngồi thiền phía ngoài Viện Lập pháp để bày tỏ ý kiến, nhưng ông cũng bày tỏ không thể tán đồng hành vi chiếm lĩnh Viện Lập pháp bất hợp pháp trong vòng nhiều ngày.

 

Tổng thống Mã Anh Cửu cũng giải thích thêm, đảng Quốc Dân thực hiện việc thẩm tra Thỏa thuận thương mại ngành dịch vụ hai bờ eo biển tại Viện Lập pháp không hề quá gấp gấp vội vàng, bởi vì vào ngày 21 tháng 6 năm 2013 trước khi ký kết Thỏa thuận này, đã triệu tập 110 cuộc họp, cho mời đại diện hội doanh nghiệp của 46 ngành dịch vụ tiến hành bàn bạc tư vấn, sau khi hoàn thành ký kết và được trình lên Viện Lập pháp, cũng tổ chức 20 lần họp điều trần; nhưng vấn đề lớn nhất hiện tại là đảng Dân Tiến thường chiếm lĩnh bàn chủ tịch hội nghị, khiến “Điều lệ giám sát các Thỏa thuận ký kết giữa hai bờ eo biển” bị chậm trễ không thể chuyển lên cho Hội đồng thẩm tra.

Tổng thống cũng nhấn mạnh, từ khi ông nhậm chức tới nay, đảng Dân Tiến đã có 43 lần chiếm bàn chủ tịch, nếu thường xuyên sử dụng bạo lực, vi phạm trình tự, sẽ gây tổn thương rất lớn đối với nền dân chủ. Tổng thống cũng nói, trước đây ông cũng từng xuống đường tham dự biểu tình, nhưng không hề sử dụng bạo lực, Tổng thống cho rằng, mục đích của việc xuống đường biểu tình là để bày tỏ ý kiến, mà không phải để sử dụng bạo lực, nếu không hiểu rõ điều này, nền dân chủ của Đài Loan sẽ không có tương lai.

Hải Ly

Phản hồi liên quan

Tin tứcmore