Bộ y tế và phúc lợi : Cuối năm sẽ hoàn tất trạm chăm sóc dài hạn tổng hợp tại 89 làng xã vùng sâu vùng xa.

  • 20 June, 2014
  • Editor

Nhằm cải thiện vấn đề thiếu hụt tài nguyên trong việc chăm sóc dài hạn và trị liệu y tế tại các vùng sâu vùng xa, từ cuối năm trước Bộ y tế và phúc lợi đã bắt đầu thúc đẩy kế hoạch chăm sóc dài hạn. Ngày 20/6 Bộ y tế và phúc lợi biểu thị, trong số 89 làng xã ở vùng sâu vùng xa đã có đến 50 làng xã hoàn tất việc thành lập Trạm tổng hợp, dự tính trước cuối năm nay sẽ hoàn thành toàn bộ và chính thức đưa vào sử dụng.

 

    Cô Trình Tố Văn, Vụ trưởng Vụ chăm sóc sức khoẻ và hộ lý thuộc Bộ y tế và phúc lợi biểu thị, dự tính trước cuối năm nay toàn bộ các Trạm chăm sóc tại 89 lãng xã vùng sâu vùng xa sẽ được hoàn tất, cô nói : “Đến hôm nay trong số 89 Trạm chăm sóc thì đã có 50 trạm đã xây dựng xong và bắt đầu đưa vào phục vụ, đến cuối năm nay 89 trạm sẽ đồng loạt được đưa vào sử dụng, điểm đặc biệt đầu tiên đó là theo hình thức tổng hợp, kết hợp nhiều loại phục vụ chuyên nghiệp, thí dụ như chăm sóc tại gia, vật lý trị liệu, trị liệu chức năng...”

 

    Căn cứ vào thống kê của Vụ chăm sóc, tỷ lệ dịch vụ chăm sóc dài hạn tại các vùng sâu vùng xa là từ 1.7% của năm 2010 thì hiện nay đã lên đến 28.6%, nhân viên phục vụ được bồi dưỡng từ 40 người nay cũng lên đến 436 người, trong số đó có 60% là tình nguyện ở lại quê nhà phục vụ.

 

Bích Ngân. 

Phản hồi liên quan

Tin tứcmore