Viện lập pháp đồng ý ông Ngũ Cẩm Lâm giữ chức vị Viện trưởng Viện khảo thí.

  • 20 June, 2014
  • Editor
Viện lập pháp Đài Loan tiến hành bỏ phiếu bầu chọn Viện trưởng Viện Khảo thí.

Ngày 20/6 Viện lập pháp tiến hành cuộc họp bỏ phiếu đồng ý nhân sự của Viện Khảo thí, Đảng Quốc Dân đã toàn lực ủng hộ và đồng bỏ phiếu thuận, Viện Lập pháp đồng ý cho ông Ngũ Cẩm Lâm giữ chức vụ Viện trưởng Viện Khảo thí và ông Cao Vĩnh Quang giữ chức vụ Viện phó Viện Khảo thí trong nhiệm kì thứ 12.

 

    Căn cứ vào kết quả bỏ phiếu cho thấy, ông Ngũ Cẩm Lâm nhận được 68 phiếu thuận, 1 phiếu chống, ông Cao Vĩnh Quang nhận được 66 phiếu thuận, 1 phiếu chống, 2 phiếu trắng, hai người đều được thông qua và sẽ nhận chức vụ Viện trưởng và Viện phó Viện Khảo thí nhiệm kì thứ 12.

 

    Ông Vương Kim Bình, chủ tịch hội nghị tuyên bố kết quả : “ Ông Ngũ Cẩm Lâm nhận được phân nữa số phiếu thuận của toàn thể uỷ viên lập pháp, dựa theo luật, sẽ nhận chức vụ Viện trưởng Viện Khảo thí, thứ 2, ông Cao Vĩnh Quang nhận được hơn phân nữa phiếu đồng ý do đó nhận chức vụ Viện phó Viện Khảo thí.”

 

    Dựa theo Điều văn đã có tu sửa trong Hiến pháp Trung Hoa Dân Quốc, tổng thống có quyền đề cử Viện trưởng, Viện phó và các uỷ viên Viện Khảo thí, sau đó chuyển danh sách sang Viện lập pháp để tiến hành bỏ phiếu. Quyền hạn của Viện lập pháp là dựa theo quy định, khi tiến hành quyền đồng ý không thông qua thảo luận, giao toàn bộ cho các uỷ viên thẩm xét, sau đó đưa ra họp và dùng phương thức bỏ phiếu vô danh để biểu quyết, đồng thời phải nhận được phân nữa phiếu đồng ý trở lên, do đó nếu tính theo số lượng 112 uỷ viên lập pháp, thì người được đề cử phải nhận 57 phiếu thuận trở lên mới được thông qua.

 

Bích Ngân.

Phản hồi liên quan

Tin tứcmore