Phó tổng thống: giao lưu văn hóa quan trọng như sự tôn nghiêm của quốc gia

  • 21 June, 2014
  • Editor
Kiên quyết yêu cầu sửa lại tên chính xác cho Viện Bảo tàng Quốc lập Cố Cung
Sự kiện bảo vật của Cố Cung Quốc Lập Đài Loan triển lãm tại Nhật đang thu hút làn sóng chú ý. Phó tổng thống Ngô Đôn Nghĩa ngày 21/6 biểu thị, giao lưu văn hóa quan trọng như sự tôn nghiêm của quốc gia, phía Nhật phải chiếu theo hợp đồng giao lưu triển lãm bên trong có ghi hai chữ “Quốc lập”, nếu không sẽ hủy bỏ triển lãm. 
 
Phó tổng thống Ngô Đôn Nghĩa biểu thị, Phủ tổng thống kiên quyết lập trường yêu cầu phía Nhật Bản nhất định phải sửa đổi tên gọi chính xác của Viện bảo tàng Quốc Lập Cố Cung trên tất cả các giấy tờ tuyên truyền triển lãm. Vì phía Nhật in tên của bảo tàng không chính xác thiếu hai chữ “Quốc Lập ”. Đài Loan yêu cầu phải dùng tên chính xác và toàn bộ tên của Viện bảo tàng Quốc Lập Cố Cung. Đơn vị tổ chức triển lãm Nhật Bản khi ký kết hợp đồng triển lãm, trong văn bản đều chú thích rõ mục này.
  
Cho đến ngày 20/6 phía Nhật và Đài Loan vẫn đang tiếp cận bàn thảo, phía Nhật đưa ra một số các biện minh cho sự sai sót trên. Phó tổng thống biểu thị, chúng tôi muốn xem Nhật Bản có tôn trọng Đài Loan hay không, và phải đưa ra hành động cụ thể và có thành ý, như vậy mới có thể giải quyết vấn đề.
Tường Vy
 

Phản hồi liên quan

Tin tứcmore