:::

Vẫn đang còn đánh giá xem năm nay có mở cuộc họp thảo luận về lương căn bản hay không.

  • 04 July, 2014
  • Editor

Kể từ ngày 1/7 bắt đầu điều chỉnh lương căn bản là 19.273 Đài tệ, năm nay liệu có mở cuộc họp thảo luận lương căn bản hay không? Ngày 4/7, bộ trưởng Bộ lao động Phan Thế Vĩ cho biết, có rất nhiều nghị đề cần phải đánh giá, đợi  thêm một thời gian nữa mới công bố.

 

Phan Thế Vĩ nói : Bởi vì vừa mới điều chỉnh lương vào ngày 1/7, còn phải xem tình hình vật giá như thế nào, có cần phải điều chỉnh nữa hay không, phải bỏ ra một khoảng thời gian để đánh giá việc này, vả lại chúng tôi cũng phải mời các chuyên gia học giả đề ra ý kiến, đây là những việc mà chúng tôi sẽ làm.

 

Ủy ban thẩm nghị lương căn bản vốn đặt ra qui định hàng năm vào quí 3 sẽ mở cuộc họp, nhưng theo nghị quyết của năm ngoái, năm nay, sau khi điều chỉnh lương căn bản kể từ tháng 7, tỉ lệ tăng trưởng trong năm của chỉ số vật giá tiêu dùng phải đạt 3% mới mở cuộc họp thảo luận lương căn bản. Phan Thế Vĩ không đồng ý thổ lộ có mở cuộc họp hay không, ông chỉ nhấn mạnh, việc này cần phải xem xét thêm.

 

Lệ Phương

Phản hồi liên quan

Tin tứcmore