Công bố số liệu thống kê mua bán chuyển dịch nhà 6 thành phố lớn của Đài Loan

  • 05 July, 2014
  • Editor
Số liệu thống kê lượng mua bán chuyển nhượng nhà ở trong tháng 6 tại sáu thành phố lớn trong nước vừa được cho công bố. Số liệu cho thấy, ngoại trừ thị trường nhà ở tại Tp Đài Trung tăng 8,5% ra, năm thành phố còn lại trong tháng 6 giảm từ 6,1 % đến 22,9%. Theo phân tích cho thấy, thị trường nhà ở phía Bắc ảm đạm, phía Trung tương đối ấm và phía Nam thì lạnh. Môi giới nhà đất kêu gọi chính phủ trong khi bảo vệ giá nhà trong nước cũng phải nghĩ đến động năng giao dịch, e rằng với chính sách hiện nay ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế. 
 
Số liệu giao dịch mua bán chuyển nhượng nhà trong tháng 6 vừa qua theo con số chi tiết dưới đây: Tp Đài Trung 2.482 căn hộ, giảm 22,9%so với tháng trước. Tp Tân Bắc 5.336 căn hộ, giảm 11,1% so với tháng trước. Đào Viên 3.785 căn hộ, giảm 13,1% so với tháng trước. Tp Đài Trung 4,301 căn hộ, tăng 8,5 % so với tháng trước. Đài Nam 1.712 căn, giảm 10,6% so với tháng trước. Và Cao Hùng 3.478 căn, giảm 6,1%. 
 
Tường Vy
 

Phản hồi liên quan

Tin tứcmore