:::

Ủy ban Hoa kiều hoan nghênh kiều bào về Đài Loan mừng Lễ Song Thập

  • 05 July, 2014
  • Editor
Nhằm hưởng ứng Ngày lễ Song Thập Quốc Khánh Trung Hoa Dân Quốc Đài Loan vào ngày 10 tháng 10 năm 2014 sắp tới, Ban tổ chức đã cho công bố các nguyên tắc tiếp đón Kiều bào về nước tham dự Lễ Song Thập, đồng thời Ủy ban sự vụ Hoa Kiều nhiệt liệt hoan nghênh kiều bào dùng tư cách cá nhân hoặc trên tư cách đoàn thể về nước tham gia đại lễ Song Thập.
 
Năm nay, hoạt động mừng Lễ Song Thập của Kiều bào chủ yếu theo hành trình như sau: 3 giờ chiều đến 5 giờ chiều ngày 9/10 tổ chức “Đại hội liên hoan Tứ Hải đồng tâm” tại Sân vận động mái vòm  Arena. Cho đến ngày 10/10 từ 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa tham gia “Đại lễ Quốc khánh” tại Quãng trường Phủ Tổng Thống. 
 
Các thông tin chi tiết về Lễ Song thập năm nay, cũng như việc tải về các loại hồ sơ đăng lý tham gia đoàn thể Kiểu bào hoặc Bảng đăng ký tham gia quốc khasnh theo tư cách cá nhân, xin truy cập trang Web của Ủy ban sự vụ Hoa Kiều theo chỉ dẫn nhấp chuột vào dòng chữ: “Khu hoạt động mừng Quốc khánh Song Thập tháng 10/2014” để tải hồ sơ và điền thông tin tại đây(www.ocac.gov.tw) .
 
Kiều bào khu vực Toronto nếu có nhu cầu đăng ký biểu mẫu về nước tham dự đoàn Kiều bào mừng Quốc khánh, xin liên lạc trực tiếp số điện thoại tư vấn 416-439-8889 số máy lẻ 211 gặp cô Tiết để tìm hiểu thêm thông tin có liên quan. 
 
Tường Vy
 

Phản hồi liên quan

Tin tứcmore