:::

Viện hành chính thành lập Đoàn thanh niên cố vấn

  • 05 July, 2014
  • Editor
Với mục đích giúp Chính phủ tiếp cận nhiều hơn nữa những ý kiến cũng như tiếng nói của thanh niên, Viện hành chính đã cho tuyên bố thành lập “Đoàn thanh niên cố vấn”, đồng thời tiến hành tổ chức tuyển chọn công khai, thông qua sự thẩm tra của các Ủy viên tuyển chọn, sau đó sẽ cho mở hội nghị tuyển chọn tiến hành lựa chọn ra các thành viên chính thức, hiện danh sách thành viên chính thức đã có sẵn. Người phát ngôn Viện hành chính Tôn Lập Quần ngày 5/7 biểu thị, Viện hành chính đã thu thập hồ sơ, đợi đến khi sắp xếp xong sẽ lập tức cho thông báo với bên ngoài. 
 
Đợt báo danh tham gia tuyển chọn vào đội ngũ Đoàn thanh niên cố vấn Viện hành chính hiện đã đến thời hạn chấm dứt báo danh, có tất cả 248 người đăng ký, trong đó có 197 nam thanh niên, và 51 nữ thanh niên, số tuổi bình quân 28 tuổi. Viện hành chính ngày 4/7 đã cho mở cuộc họp tuyển chọn lần thứ nhất để quyết định danh sách thành viên. 
  
Người phát ngôn Viện hành chính Tôn Lập Quần cho biết, hội nghị tuyển chọn thành viên hôm qua do Thủ tướng Giang Nghi Hoa đích thân chủ trì, đợi hồ sơ chuẩn bị xong sẽ lập tức cho công bố danh sách thành viên, Tôn Lập Quần nói: “chúng tôi đã có một số quyết định hồi tối qua, hiện đang thực hiện công tác sắp xếp hồ sơ, đợi khi hồ sơ chuẩn bị xong, chúng tôi lập tức công bố với giới bên ngoài”
  
Viện hành chính thành lập “Đoàn thanh niên cố vấn” chủ yếu mời thanh niên dưới 35 tuổi cùng tham gia, hi vọng truyền cảm hứng cho thanh niên có cơ hội đối thoại với chính phủ, và trong quá trình hình thành chính sách điều hành, có thể đưa ra lời khuyên và tư vấn có ích. 
 
Tường Vy
 

Phản hồi liên quan

Tin tứcmore