Tổng thống: Trung Hoa Dân Quốc là quốc gia có chủ quyền, độc lập không phải là vấn đề

  • 06 July, 2014
  • Editor

Vào sáng ngày 2 tháng 7, tại cuộc trò chuyện với các phương tiện đại chúng đi cùng phái đoàn đại biểu Trung Hoa Dân Quốc do Tổng thống Mã Anh Cửu dẫn đầu đang ở thăm nước bạn Panama, các phương tiện thông tin đại chúng đặt câu hỏi, nếu chính sách hai bờ eo biển của đảng Dân Tiến áp dụng thái độ cứng rắn, liệu có ảnh hưởng tới chính sách hai bờ eo biển của chính phủ Đài Loan hay không? Tổng thống Mã Anh Cửu cho biết, nếu muốn áp dụng thái độ cứng rắn trong quan hệ hai bờ eo biển, không nhất thiết cứ phải bày tỏ bằng cách đi theo hướng Đài Loan độc lập,về mặt này là không cần thiết, đồng thời cũng không thể nào xảy ra, càng không có ích lợi gì đối với sự phát triển mối quan hệ hai bờ eo biển.

 

Tổng thống chỉ ra, kể từ khi ông lên nhậm chức tới nay, mối quan hệ giữa hai bờ eo biển đã có sự cải thiện rất lớn, lý do rất quan trọng là vì đảng Quốc Dân không thực hiện chính sách Đài Loan độc lập. Tổng thống đề cập, khi ông trả lời phỏng vấn của mạng truyền hình cable của Mỹ CNN, khi bị hỏi tới vấn đề tại sao không tuyên bố Đài Loan độc lập, Tổng thống đã nhấn mạnh, kể từ năm 1912 tới nay, Trung Hoa Dân Quốc vẫn luôn là một quốc gia độc lập chủ quyền. Tổng thống nói: “Quý vị có bao giờ từng nghe nói, có quốc gia nào 2 lần tuyên bố độc lập hay chưa? Trung Hoa Dân Quốc chúng ta từ năm 1912 lập quốc cho tới nay, vẫn luôn là một quốc gia có chủ quyền, về cơ bản độc lập là không có vấn đề, không cần phải nhấn mạnh thêm gì cả, điều này là rất quan trọng.”

Hải Ly

Phản hồi liên quan

Tin tứcmore