Tăng lương căn bản kể từ ngày 1/7, phí bảo hiểm sức khỏe cũng sẽ tăng khoảng 3 Đài tệ/tháng.

  • 06 July, 2014
  • Editor

Kể từ ngày 1/7, lương căn bản được tăng lên thành 19.273 Đài tệ, đối với những người tham gia bảo hiểm y tế với mức lương căn bản, phí bảo hiểm sức khỏe hàng tháng sẽ tăng khoảng 3 Đài tệ.

 

Ngày 30/6, tổ trưởng Tổ bảo hiểm của Nha bảo vệ sức khỏe Trung ương thuộc Bộ phúc lợi y tế Diệp Phùng Minh cho biết, sau khi Bộ lao động điều chỉnh lương căn bản, số tiền bảo hiểm y tế cũng được sửa đổi, từ 19.047 Đài tệ tăng thành 19.273 Đài tệ, ước tính có khoảng 2 triệu 590 ngàn người bị ảnh hưởng, mỗi người mỗi tháng phải đóng thêm tiền bảo hiểm sức khỏe khoảng 3 Đài tệ.

 

Lệ Phương

Phản hồi liên quan

Tin tứcmore