Nhà ga 3 của sân bay Quốc tế Đào Viên dự tính kéo dài đến năm 2021 mới đưa vào sử dụng.

  • 06 July, 2014
  • Editor
Sân bay Quốc tế Đào Viên

Ngày 6/7 Bộ Giao thông Đài Loan cho biết, thời gian hoàn thành xây dựng nhà ga 3 sân bay Quốc tế Đào Viên sẽ kéo dài đến năm 2021.

 

Sân bay Quốc tế Đào Viên là một hạn mục quan trọng trong kế hoạch xây dựng thành phố Hàng không của chính phủ Đài Loan và nhà ga 3 nguyên dự định sẽ được xây dựng hoàn tất vào năm 2018. Nhà ga 3 (terminal 3)Đào Viên ngoài chủ thể là ga sân bay ra, nó còn có các khu vui chơi, mua sắm, hội họp....

 

Ông Phí Hồng Câu – Tổng giám đốc công ty Sân bay Quốc tế Đào Viên cho biết, khi qui hoạch nhà ga 3 thì chúng tôi chỉ dự tính lượng du khách đến sân bay Đào Viên đến năm 2030 mà thôi, sau khi đánh giá lại, phát hiện nhà ga 3 khi đưa vào sử dụng 10 năm sau có thể sẽ quá tải, nên quyết định dự tính lại lượng du khách đến năm 2032, do đó phải thiết kế lại, cho nên thời gian hoàn thành nhà ga 3 phải lùi về sau và chi phí xây dựng nhà ga 3 cũng tăng từ dự đoán 60 tỷ lên đến 70 tỷ Đài tệ.

 

Tố Kim

Phản hồi liên quan

Tin tứcmore