Sáp nhập tỉnh thành, Bộ Nội chính : Cần được Hội đồng hai bên đồng ý thúc đẩy

  • 06 July, 2014
  • Editor
Bộ trưởng Nội chính Trần Uy Nhân

Mấy năm trước đây đã có nhiều người đề nghị sáp nhập thành phố Đài Bắc, thành phố Tân Bắc và thành phố Cơ Long vào với nhau. Thị trưởng thành phố Đài Bắc ông Hách Long Bân ủng hộ đề nghị này, cựu bộ trưởng nội chính Lý Hồng Nguyên cho rằng, theo sự thay đổi môi trường và thời gian thì việc sáp nhập 3 thành phố này là điều vô cùng khó khăn, có thể chỉ sáp nhập 2 thành phố, đó là thành phố Tân Bắc và thành phố Cơ Long; còn cựu phó bí thư Phủ Tổng thống – La Trí Cường thì đưa ra ý tưởng sáp nhập thành phố Đài bắc và thành phố Cơ Long.

 

Để biết được ý kiến của người dân như thế nào về vấn đề sáp nhập thành thị này, năm ngoái Bộ Nội chính đã tổ chức các buổi tọa đàm, nhưng mọi người đều không đạt được nhận thức chung.

 

Ông Trần Uy Nhân – Bộ trưởng nội chính nói: “muốn gả, muốn cưới thì hai bên đều phải đồng ý”, cho nên vấn đề này cần được sự đồng ý thúc đẩy của hội đồng hai bên, Bộ nội chính không có lập trường quyết định sáp nhập thành thị. Ông cho biết thêm, bất kể là 2 thành phố nào sáp nhập vào nhau thì cũng có cái lợi và cái hại, nhưng điều kiện trước tiên là hai bên phải đồng ý.

 

Tố Kim

Phản hồi liên quan

Tin tứcmore