Thủ tướng Giang Nghi Hoa phê chuẩn chương trình bồi dưỡng nhân tài ngành y tế tại cùng vùng hẻo lánh.

  • 07 July, 2014
  • Editor

Để giải quyết vấn đề thiếu hụt nhân viên y tế tại các vùng hẻo lánh, thủ tướng Giang Nghi Hoa đã phê chuẩn “Chương trình bồi dưỡng nhân tài ngành y tế tại các vùng hẻo lánh”, trích ra khoản ngân sách 205 triệu Đài tệ sử dụng trong 4 năm, bồi dưỡng 200 nhân viên y tế để cử phái đến 30 bệnh viện ở các vùng hẻo lánh.

 

Năm 2013, sau khi trao đổi với đoàn thể y tế, tổng thống Mã Anh Cửu đã ra lệnh Bộ phúc lợi y tế nhanh chóng soạn thảo chương trình bồi dưỡng nhân tài ngành y tế tại vùng hẻo lánh. Vừa qua, Bộ phúc lợi y tế đã mời Bộ giáo dục , đoàn thể y tế và các trường học, cùng nghiên cứu những vấn đề liên quan.

 

Thủ tướng Giang Nghi Hoa đã phê chuẩn chương trình 4 năm, dự tính sẽ trích ra 205 triệu Đài tệ, kể từ năm 2015, sẽ thông qua các trường đại học và học viện kỹ thuật, đào tạo 200 nhân viên y tế, sau khi tốt nghiệp sẽ cử đến 30 bệnh viện ở khu vực hẻo lánh để làm công tác chăm sóc lâm sàng, ít nhất cũng phải phục vụ trên 4 năm nhằm tăng cường cải thiện vấn đề thiếu hụt nhân viên y tế ở các vùng hẻo lánh.

 

Ngày 7/7, phát ngôn viên của Viện hành chính Tôn Lập Quần cho biết, phạm vi phục vụ của “Chương trình bồi dưỡng nhân tài ngành y tế tại các vùng hẻo lánh”,ngoài bao gồm khu vực ngoài đảo và dân tộc thiểu số, còn mở rộng đến những vùng hẻo lánh theo chỉ định của Bộ phúc lợi y tế.

 

Các bệnh viện ở vùng hẻo lánh phải đối mặt với vấn đề thiết hụt nhân lực y tế rất nghiệm trọng, bất kể trong mặt tỉ lệ tuyển nhân viên y tế hay trong mặt tỉ lệ xin từ chức, tỉ lệ thiếu nhân viên v.v..., đều cao hơn các bệnh viện ở những khu vực khác, vì vậy việc chăm sóc y tế ở các vùng hẻo lánh lúc nào cũng là hạng mục thi chính ưu tiên của chính phủ, Viện hành chính đã chỉ thị Bộ phúc lợi y tế chỉnh hợp các tài nguyên y tế, xây dựng mạng lưới chăm sóc y tế toàn phương diện, đồng thời nghiên cứu bàn thảo làm thế nào mới giữ được nhân sự tại các vùng hẻo lánh và khu vực ngoài đảo.

 

Tôn Lập Quần nhấn mạnh, Viện hành chính,các bộ ngành chính phủ, và các đoàn thể y tế sẽ cố gắng nỗ lực, cung cấp sự chăm sóc căn bản hoàn thiện và kịp thời nhất cho cư dân ngoài đảo và vùng hẻo lánh.

 

Lệ Phương

Phản hồi liên quan

Tin tứcmore