Chu Lập Luân đăng ký ra tranh cử, hy vọng thành phố Tân Đài Bắc và thành phố Đài Bắc đều giành được thắng lợi.

  • 07 July, 2014
  • Editor

Ngày 7/7, tranh thủ thời gian nghỉ trưa, thị trưởng thành phố Tân Đài Bắc ông Chu Lập Luân đi đăng ký tham gia tranh cử, mong được tái nhiệm thị trưởng thành phố Tân Đài Bắc. Chu Lập Luân biểu thị, với tư cách là phó chủ tịch Quốc Dân Đảng, ông hy vọng thành phố Tân Đài Bắc và thành phố Đài Bắc đều giành thắng lợi.

 

Chu Lập Luân cho hay, thị trưởng đương nhiệm ra tranh cử tái nhiệm cũng là do giành được sự khẳng định của người dân, sở dĩ ông ra tranh cử cũng là vì giành được sự khẳng định trong các cuộc thăm dò dân ý.

 

Lệ Phương

Phản hồi liên quan

Tin tứcmore