:::

Tổng thống hi vọng Đảng đối lập đẩy mạnh hợp tác vì sự phát triển kinh tế trong nước

  • 20 July, 2014
  • Editor

Ngày 16/7 Quốc Dân Đảng triệu tập cuộc họp thường vụ, Bộ trưởng tài chính Trương Thịnh Hòa phát biểu báo cáo thành quả chính sách ”Điện tử hóa công tác Thuế vụ tiện ích cho nhân dân”. Chủ tịch Đảng Quốc Dân kiêm Tổng thống Mã Anh Cửu sau khi nghe báo cáo ông phát biểu, nhằm để cung cấp cho người dân những chính sách thêm phần thuận tiện trên mặt thuế vụ, ”Điện tử hóa công tác Thuế vụ tiện ích cho nhân dân” giúp người dân có thể thông qua mạng điện tử thực hiện công tác báo thuế. Thực thi này đạt 98% tỷ lệ hài lòng của người dân. Đây có thể nói là một trong những chính sách đạt độ hài lòng cao nhất. Ông hi vọng các bộ ngành có liên quan tiếp tục nỗ lựcthúc đẩy hoàn thành các mục tiêu điều chỉnh hóa đơn điện tử một cách toàn diện.

 

Tổng thống biểu thị thêm, từ khi ông lên nhậm chức đã đề xuất hàng loạt các chính sách tài chính hoàn chỉnh, kết hợp Thuế thu nhập và Thuế doanh thu kết hợp thành “Hai thuế trong một”. Đồng thời bắt đầu cho khởi động “Thúê người giàu”, bên cạnh đó tiến hành điều chỉnh cao hơn mức thuế doanh thu trong ngành tín dụng. Các chính sách trên nhằm nâng cao thu nhập quốc khố, năm nay đã đạt kết quả tương đối khả quan.

 

Tôi hy vọng các công tác hướng tới tương lai của chúng tôi, bao gồm cả việc ký kết thỏa thuận hợp tác kinh tế với các đối tác thương mại lớn, với khu vực khối liên minh hội nhập kinh tế chủ đạo, các công tác trên là mục tiêu  phải thắt chặt của chúng ta.. Tôi cũng hy vọng rằng các đảng đối lập nên đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu, đặt nhân dân lên hàng đầu, cùng hợp tác mở rộng các chính sách mang tính quan trọng của Đài Loan trong tương lai, để Đài Loan có thể hướng về phía trước”.

 

Tường Vy

Phản hồi liên quan

Tin tứcmore