close
Rti Tiếng ViệtTải App RTI ngay
Mở
:::

Số lượng luận văn của Bộ trưởng Bộ phúc lợi Khưu Văn Đạt có nghi vấn

  • 20 July, 2014
  • Editor

Bộ trưởng Bộ giáo dục Tưởng Vĩ Ninh do dính líu đến vụ án thẩm tra luận văn giả đã chủ động đệ đơn xin từ chức. Ủy viên Đảng Dân Tiến Quản Bích Linh tối 15/7 chỉ ra rằng, theo tư liệu trên trang mạng chính của Bệnh viện Đại học Quốc gia Đài Loan hiển thị, số lượng bài luận văn của Bộ trưởng Bộ phúc lợi xã hội Khưu Văn Đạt có vấn đề đáng bị nghi ngờ, chỉ tính trong năm 2005 có đến 152 bài luận văn, bình quân mỗi 2 ngày cho ra một bài luận văn mang tên Khưu Văn Đạt. Bà cho rằng, số lượng luận văn nhiều một cách bất thường này thì không thể tin rằng đều có sự tham gia của Khưu Văn Đạt trong việc nghiên cứu viết các luận văn nói trên. Chính vì thế kêu gọi Thủ tướng Giang Nghi Hoa nên xem xét kỹ càng.

 

Bộ phúc lợi vệ sinh lập tức xem xét vấn đề ngay tối ngày 15/7, đến sáng 16/7 người phát ngôn Vương Triết Siêu đứng ra giải thích. Vương Triết Siêu biểu thị, trong số 152 bài luận văn bao gồm các nghiên cứu sáng tạo cá nhân, các nghiên cứu báo cáo bệnh lý hợp tác đồng nghiên cứu cùng sinh viên, các hội thảo phát biểu nghiên cứuv.v. Trong đó có 31 bài luận văn do cá nhân nghiên cứu, ngoài ra có 3 luận văn Khưu Văn Đạt đứng tên tác giả thứ nhất. Sau khi điều tra, số lượng trên là không có nghi vấn.

  

Vương Triết Siêu nói:”sau khi chúng tôi thống kê lại, có 31 luận văn do cá nhân Khưu Văn Đạt đứng tên tác giả nghiên cứu, còn số lượng luận văn đứng tên tác giả thứ nhất chỉ có 3 luận văn. Số lượng luận văn mà ủy viên nêu ra có khả năng tính cả số lượng các báo cáo thảo luận nghiên cứu, trong giới nghiên cứu thường không liệt kê các báo cáo thảo luận đồng hợp tác với sinh viên vào danh mục Luận văn nghiên cứu học thuật”.

Tường Vy

Phản hồi liên quan

Tin tứcmore