:::

TT Mã Anh Cửu : Cố gắng đòi hỏi Việt Nam bồi thường cho doanh nghiệp Đài Loan không nhường bước

  • 24 July, 2014
  • Editor
TT Mã Anh Cửu : Cố gắng đòi hỏi Việt Nam bồi thường cho doanh nghiệp Đài Loan không nhường bước
TT Mã Anh Cửu tiếp Đại biểu Tổng hội Thương gia Đài Loan tại Việt Nam

Do cuộc bạo loạn bài xích người Hoa xảy ra tháng 5 trong nước Việt Nam đã gây tổn thất cho nhiều doanh nghiệp Đài Loan, ngày 24/7 Tổng thống Mã Anh Cửu tiếp Đại biểu Tổng hội Thương gia Đài Loan tại Việt Nam cho biết, chính phủ Đài Loan đã thành lập nhóm công tác ứng xử, đứng trước những nhu cầu đòi hỏi của doanh nhân Đài Loan, chính phủ nhất định dốc toàn lực tranh thủ, và cũng sẽ làm hậu thuẫn cho doanh nghiệp Đài Loan, đối với việc tranh thủ đòi hỏi sự đảm bảo và bồi thương, chính phủ tuyệt đối không chịu nhường bước.

 

Tổng thống Mã Anh Cửu cho biết, ngày 13/5 tại Việt Nam xảy ra cuộc bạo động đại quy mô bài xích người Hoa, ngay lúc đó ông yêu cầu phía Việt Nam cần phải bồi thường sự thiệt hại cho doanh nghiệp Đài Loan, trừng trị những tên hung thủ gây sự, và bảo đảm rằng sẽ không còn tái diễn sự kiện tương tự.

 

Tổng thống Mã Anh Cửu nhấn mạnh: “Mong rằng quý vị trong lúc có cuộc gặp gỡ với các bộ ngành hữu quan, sẽ hiểu được chính phủ tuyệt đối làm hậu thuẫn cho quý vị, trong việc tranh thủ đòi bồi thưởng và đảm bảo không xảy ra sự kiện tương tự như vậy, chính phủ kiên quyết đấu tranh đến cùng, quyết không nhường bước”.

 

Tổng thống Mã Anh Cửu cho biết, Viện Hành chính đã thành lập nhóm công tác ứng xử, Bộ Kinh tế cũng mời cả nhân viên kế toán, luật sư, nhân viên pháp vụ tới thăm khu gặp tai nạn tiến hành công việc hỗ trợ phục hồi hoạt động sản xuất và những công việc phụ đạo khác, dốc sức giúp đỡ doanh nghiệp Đài Loan tranh thủ quyền và lợi ích đáng có. Tổng thống Mã Anh Cửu cũng cho hay, có nhiều công xưởng bị cháy vẫn chưa được phục hồi lại cơ sở sản xuất, ông cho rằng điều này chắc chắn phải thật kiên quyết để đòi hỏi nhà cầm quyền Việt Nam cần đáp ứng đầy đủ những nhu cầu do doanh nghiệp Đài Loan đưa ra, bởi vì đối mặt các nhà đầu tư nước ngoài, đây là trách nhiệm nghĩa vụ của một quốc gia cần phải làm tròn, bằng không thì sẽ không thể nào giải thích với dư luận quốc tế, và cũng làm phụ lòng tới công lao kinh doanh nhiều năm của doanh nghiệp Đài Loan tại Việt Nam.

 

Tổng thống Mã Anh Cửu cũng nhắc nhở, hiện nay, trước khi chưa giải quyết xong vấn đề, hy vọng các doanh nhân Đài Loan hãy cẩn trọng xem xét trong việc đầu tư tại Việt Nam, còn đối với các doanh nghiệp Đài Loan có quyết định muốn tiếp tục ở lại kinh doanh tại Việt Nam, chính phủ cũng sẽ dốc toàn lực thông qua sự hỗ trợ của nhà cầm quyền Việt Nam để bảo đảm an toàn cho doanh nghiệp Đài Loan.


                                               Minh Hà 

Phản hồi liên quan

Tin tứcmore