:::

Hội nghị khoa học công nghệ Đài-Mỹ, qui mô lớn nhất xưa nay.

  • 28 July, 2014
  • Editor

Bộ trưởng Bộ khoa học và công nghệ Trung Hoa Dân Quốc Trương Thiện Chính và đoàn đại diện tham gia hội nghị hợp tác khoa học công nghệ Đài Loan-Mỹ, đến Washington vào ngày 27/7, đoàn đại biểu và quan chức phía Mỹ sẽ tổ chức hội nghị khoa học công nghệ, thảo luận về  những hạng mục hợp tác giữa hai bên.

 

Ngày 27/7, đại diện Trung Hoa Dân Quốc tại Mỹ ông Thẩm Lữ Tuần sẽ mở tiệc đãi Trương Thiện Chính, thành viên đoàn đại biểu, chủ tịch Hiệp hội Mỹ tại Đài Loan Raymond Burghardt v.v...

 

Trương Thiện Chính cho biết, hội nghị hợp tác khoa học công nghệ hai bên Đài Loan – Mỹ là hội nghị hợp tác lần đầu tiên do Bộ khoa học và công nghệ và cơ quan của Mỹ cùng tổ chức. Kể từ năm 1980, sau khi hai bên ký kết các hiệp định hợp tác khoa học công nghệ, mỗi hai năm hai bên đều thay phiên tổ chức hội nghị.

 

Thẩm Lữ Tuần cho biết, năm 1955, Đài Loan và Mỹ lần đầu tiên ký kết hiệp định hợp tác khoa học công nghệ, qua gần 60 năm hợp tác, hai bên đã ký kết 219 hiệp định hợp tác, trong đó có 57 hiệp định vẫn đang được tiến hành. Một trong những công tác của quan chức ngoại giao là đóng vai trò người khởi phát, cung cấp diễn đàn nghiên cứu khoa học công nghệ cho nước nhà.

 

Raymond Burghardt biểu thị, Đài Loan và Mỹ có sự hợp tác thân mật trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, Đài Loan là đối tác khoa học công nghệ rất tốt của Mỹ, Đài Loan có một thành tựu xuất sắc trong mặt bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, đáng được học hỏi.

Lệ Phương

Phản hồi liên quan

Tin tứcmore