:::

Hội nghị kinh tế thương mại toàn quốc được bế mạc vào ngày 28/7.

  • 28 July, 2014
  • Editor
Hội nghị kinh tế thương mại toàn quốc được bế mạc vào ngày 28/7.
Hội nghị kinh tế thương mại toàn quốc được kết thúc tốt đẹp

Hội nghị kinh tế thương mại toàn quốc bế mạc vào ngày 28/7, thủ tướng Giang Nghi Hoa cho biết, vì lĩnh vực khác nhau cho nên sự đối thoại giữa các phía vốn là một việc không dễ dàng, chỉ cần đại hội kê ra những ý kiến chung, chẳng hạn như ngành chế tạo sản xuất chuyển đổi hình thức, thanh niên tự lập nghiệp, vấn đề việc làm, tính thuế công bằng v.v..., Viện hành chính nhất định sẽ cố hết sức mình, đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

 

Ngày 28/7, phát biểu tại lễ bế mạc hội nghị kinh tế thương mại toàn quốc, thủ tướng Giang Nghi Hoa cho hay, chính phủ đã nỗ lực để tạo cơ hội đối thoại giữa các thành viên trong các lĩnh vực khác nhau, tầng lớp khác nhau và tuổi tác khác nhau, đồng thời áp dụng phương thức hội nghị thực và ảo tiến hành cùng một lúc, mục đích là hy vọng trong cùng một diễn đàn có thể nêu ra những ý kiến khác nhau, cho dù không dễ dàng đạt được thỏa thuận chung, nhưng chính phủ vẫn cố hết sức để làm việc này.

 

Giang Nghi Hoa biểu thị, chỉ cần là những ý kiến chung do đại hội kê ra, các bộ môn Viện hành chính sẽ tích cực thực hiện. Còn đối với những ý kiến khác, ông cũng sẽ lần lượt xem hết.

 

Trong bài báo cáo tóm tắc về chiến lược phát triển kinh tế của Đài Loan trước xu thế toàn cầu hóa cho biết, Đài Loan nên đẩy nhanh tiến độ hội nhập kinh tế khu vực, đẩy mạnh cải cách chế độ thuế, khích lệ nhân tài cấp cao quốc tế giao lưu, rút ngắn sự ảnh hưởng của toàn cầu hóa đối với “cộng đồng người yếu thế”, mở rộng cơ hội việc làm cho giới trẻ và kích hoạt nền kinh tế địa phương v.v....

 

Lệ Phương

Phản hồi liên quan

Tin tứcmore