:::

Phiếu bầu đồng ý vừa đúng hơn nữa, Trương Bác Nhã đảm nhiệm chức viện trưởng Viện Giám sát.

  • 29 July, 2014
  • Editor
Phiếu bầu đồng ý vừa đúng hơn nữa, Trương Bác Nhã đảm nhiệm chức viện trưởng Viện Giám sát.
Ủy viên lập pháp trao đổi ý kiến

Cuộc họp của Viện Lập pháp vào ngày 29/7 nguyên định sẽ xử lý dự án nghị trình lâm thời, nhóm đảng đoàn Quốc Dân đảng hy vọng sáng nay có thể tiến hành bỏ phiếu đồng ý dự án nhân sự của Viện Giám sát, nhưng ủy viên đảng Dân Tiến và đảng Liên minh Đài Loan đã chiếm lĩnh bàn chủ tịch quốc hội từ sáng sớm khiến cho cuộc họp của Viện không thể tiến hành, do đó Viện trưởng Vương Kim Bình đã phải triệu tập ủy viên của các đảng lại hiệp thương.

 

Ủy viên Thái Kỳ Xương của đảng Dân Tiến cho biết, khi Viện Lập pháp tiến hành giám sát việc bỏ phiếu cho dự án đồng ý nhân sự của Viện giám thì nên thiết thực chấp hành cơ chế “ Không giám phiếu, không lộ phiếu” nhằm đạt đến mục tiêu tự chủ của quốc hội, đào thải ủy viên giám sát không làm đúng nhiệm vụ của mình, hôm nay có bỏ phiếu thành công hay không thì phải xem phản ứng của Quốc Dân đảng ra sao.

 

Về phía Quốc Dân đảng, sau khi tiến hành đại hội nhóm đảng đoàn đã quyết định đồng ý với điều kiện của đảng đối lập đưa ra, để cho các thành viên tự chủ bỏ phiếu. Và như thế, cuộc họp của Viện Lập pháp đã thuận lợi tiến hành bỏ phiếu đồng ý nhân sự Viện Giám sát, kết quả, Trương Bát Nhã người được tiến cử chức vụ viện trưởng Viện Giám sát nhận được 57 phiếu bầu; Tôn Đại Xuyên – người được tiến cử chức vụ phó viện trưởng Viện Giám sát nhận được 60 phiếu bầu, như vậy 2 vị này đã trở thành thủ trưởng mới của Viện Giám sát Đài Loan.

Tố Kim

Phản hồi liên quan

Tin tứcmore