:::

Tổng thống tôn trọng kết quả bỏ phiếu danh sách đề cử Ủy viên giám sát

  • 30 July, 2014
  • Editor

Ngày 29/7vừa qua  Viện lập pháp cho tiến hành bỏ phiếu đồng ý danh sách đề cử ứng cử viên Ủy viên giám sát lần thứ 5. Kết quả có 27 người được đề xuất, và 11 vị không vượt qua được vòng bỏ phiếu.

 

Ngày 30/7 Người phát ngôn Phủ tổng thống Mã Vĩ Quốc dẫn lời tổng thống cho biết, tổng thống Mã Anh Cửu tôn trọng quyết định của Viện lập pháp, tuy vậy tổng thống cũng bày tỏ đáng tiếc đối với những người trong danh sách đề cử không lọt qua vòng bỏ phiếu.

140730-06

Mã Vĩ Quốc nói: “hôm qua Viện lập pháp đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết danh sách đề cử ủy viên giám sát, Tổng thống Mã Anh Cửu tôn trọng quyết định kết quả biểu quyết của Viện lập pháp, tuy vậy tổng thống cũng biểu đạt sự đáng tiếc đối với những thành viên không lọt qua vòng bỏ phiếu”

 

Mã Vĩ Quốc biểu thị, nhằm để duy trì hoạt động của Viện kiểm soát, tổng thống sẽ chiếu theo Hiến pháp và các đề cử theo quy định của Hiến pháp, sẽ được đưa ra một danh sách đề cử trước khi mở hội nghị Viện lập pháp, sau đó chờ sự đồng ý của Viện lập pháp.Tổng thống cũng kêu gọi hợp tác giữa các bên, cùng nhau bảo vệ duy trì các hoạt động của hiến pháp.

  

Ủy ban giám sát lần thứ 5 sẽ được tiến hành tuyên thệ nhậm chức vào ngày 1/8 . Tổng thống Mã Anh Cửu sẽ giám sát lễ tuyên thệ tại Phủ tổng thống. Phía Phủ tổng thống cho biết, lễ tuyên thệ nhậm chức của Ủy ban giám sát được tiến hành theo nghi thức trước nay, và quyết định tổ chức vào ngày 1/8, do tổng thống Mã Anh Cửu làm người chủ trì kiêm giám sát.

Tường Vy

Phản hồi liên quan

Tin tứcmore