:::

Xướng nghị hòa bình Đông hải, tổng thống Mã Anh Cửu: Lợi ích khả quan, có thể thực hiện.

  • 05 August, 2014
  • Editor

Xướng nghị hòa bình Đông hải được đề ra cho đến nay đã tròn 2 năm. Ngày 5/8 tại “ Diễn đàn hòa bình Đông hải” tổng thống Mã Anh Cửu cho biết, 2 năm qua với mọi nỗ lực ngoại giao, Đài Loan đã thuận lợi hóa giải các tranh chấp với Nhật Bản và Philippines, đồng thời đã nhận được sự ủng hộ của nhiều quốc gia có quan niệm tương đồng, cộng đồng Quốc tế cũng khẳng định sự nỗ lực của Đài Loan. Tổng thống Mã Anh Cửu nói: “ Nước ta đã ký kết Thỏa thuận Ngư nghiệp và Thỏa thuận Chấp hành ngư nghiệp với Nhật Bản và Philippines, đồng thời khi cùng với Philippines can thiệp hai vụ án đều nhận được kết quả chính diện, điều này cho thấy nước ta phát huy tinh thần cuả xướng nghị hòa bình Đông hải, kiên trì lấy hòa bình để giải quyết tranh chấp, sáng tạo lợi ích hòa bình và mô thức có thể thực hiện được.”

 

Tổng thống cho biết, đeo đuổi hoà bình là xu hướng lớn, là cái mà mọi người mong muốn. Hôm trước Trung Quốc đặt giàn khoang tại Nam hải gây sự tranh chấp, ông cho rằng Xướng nghị hoà bình Đông hải có thể ứng dụng cho vùng Nam hải. Tổng thống nói : “ Lữa của ngôi sao đủ để soi sáng, muốn duy trì ổn định hoà bình và phồn vinh khu vực thì các bên cần phải suy nghĩ làm sao để khuyếch rộng quan niệm và tinh thần của Xướng nghị hoà bình Đông hải để vận dụng cho khu vực Nam hải.”

 

Tổng thống Mã Anh Cửu nhấn mạnh, 6 năm qua, Đài Loan nỗ lực thúc đẩy hòa giải mối quan hệ hai bờ eo biển, việc này đối với hai bờ mà nói là cùng thắng lợi, còn đối với cộng đồng Quốc tế thì nhiều bên thắng; và Đài Loan đã đạt được nhiều thành quả, đóng vai trò Người sáng tạo hòa bình.

Tố Kim

Phản hồi liên quan

Tin tứcmore