:::

Sống lâu phải sống khoẻ, Bộ Kinh tế khởi động Liên minh phục vụ sức khoẻ đám mây.

  • 08 August, 2014
  • Editor
Sống lâu phải sống khoẻ, Bộ Kinh tế khởi động Liên minh phục vụ sức khoẻ đám mây.
Sống lâu phải sống khoẻ, Bộ Kinh tế khởi động Liên minh phục vụ sức khoẻ đám mây.

 Tình trạng lão hoá dân số đã dẫn đến sự phát triển ngành phục vụ sức khoẻ, vào ngày 8/8 Bộ Kinh tế Đài Loan đã tổ chức Diễn đàn quốc tế sức khoẻ thông minh năm 2014, đồng thời dẫn dắt các đại diện doanh nghiệp tiêu biểu cùng khởi động Liên minh phục vụ sức khoẻ đám mây, tuyên thệ sẽ phát triển một ngành phục vụ mới mang tính đặc sắc, thông qua kết cấu của đám mây sức khoẻ, giúp cho các doanh nghiệp tăng tốc độ đưa khoa học công nghệ chuyển giao cho nhiều doanh nghiệp lớn và nhỏ và cùng nhau tiến quân vào thị trường quốc tế.

 

    Trong bài phát biểu, ông Thi Nhan Tường cố vấn chính sách quốc gia của phủ tổng thống đã cho biết, sống lâu không phải là vấn đề mà làm sao sống cho thật khoẻ mới là điều quan trọng, do đó, làm thế nào tận dụng sản nghiệp khoa học công nghệ hiện đại trở thành trọng điểm mới là điều chúng ta cùng suy nghĩ, ông Thi Nhan Tường nói : “ Hiện nay tốc độ tiến triển của ICT rất nhanh, không những cung cấp kĩ thuật đám mây, xử lý tư liệu với số lượng lớn, về phần kĩ thuật cũng đang được khắc phục, sau khi chỉnh hợp sự phát triển mới có thể nâng cao chất lượng cuộc sống của chúng ta.”

 

    Bộ Kinh Tế cũng cho biết, căn cứ vào thống kê cho thấy, năm 2013 giá trị sản lượng ngành dịch vụ sức khoẻ đạt đến 104,4 tỷ Đài tệ, dự tính dưới sự dẫn dắt của chính sách sản nghiệp, đến năm 2020 sản lượng tổng thể sẽ đạt đến 246,7 tỷ Đài tệ.

 

Bích Ngân.

Phản hồi liên quan

Tin tứcmore