:::

Tổng ngân sách của Trung ương năm 2015 về mục xây dựng công cộng vẫn tiếp tục tăng trưởng.

  • 10 August, 2014
  • Editor

Ngày 5/8 Viện Hành chính triển khai hội nghị thẩm duyệt dự án tổng ngân sách chính phủ Trung ương năm 2015. Năm 2015 sẽ dự chi ngân sách là 1. 799 tỷ Đài tệ, tăng hơn so với năm 2014 là 92 tỷ đồng, tăng trưởng khoảng 5,4%.

Tổng ngân sách của chính phủ Trung ương năm 2015 vẫn chi cho phúc lợi xã hội nhiều nhất, biên liệt 435 tỷ Đài tệ; kế đến là chi cho mục phát triển giáo dục và khoa học kỹ thuật với số tiền 360 tỷ Đài tệ. Ngoài ra ngân sách cho xây dựng công cộng vẫn tiếp tục tăng, tổng ngân sách lên đến 199 tỷ Đài tệ, tăng 18 tỷ tức tăng 10% so với năm ngoái và đây là hạn mục tăng ngân sách nhiều nhất.

 

Thủ tướng Giang Nghi Hoa cho biết, ông đã chỉ đạo cho phó thủ tướng Mao Trị Quốc thành lập tiểu tổ kiện toàn tài chính, cho đến hôm nay cũng đã mở họp nhiều lần, qua kết quả kiểm thảo sơ bộ, thông qua thu nhập thuế... tăng thu được khoảng hơn 59 tỷ Đài tệ.

 

Thủ tướng Giang Nghi Hoa nhấn mạnh, các đơn vị vẫn phải thiết thực thực hiện công tác trọng điểm trong qui hoạch của tiểu tổ kiện toàn tài chính, thúc đẩy lịch trình và dự kỳ mục tiêu, các cơ quan cũng cần phải nhận biết tình trạng tài chính của chính phủ, tích cực khai phá nguồn thu, cường  hoá hiệu ích kinh doanh nhằm tránh tạo thành gánh nặng cho tài chính của chính phủ.

 

Tố Kim

Phản hồi liên quan

Tin tứcmore