:::

Ông Đỗ Tử Quân : Trong vòng 3 tháng sẽ hoàn thành thanh tra 45 đường ống tại Cao Hùng

  • 14 August, 2014
  • Editor
Ông Đỗ Tử Quân : Trong vòng 3 tháng sẽ hoàn thành thanh tra 45 đường ống tại Cao Hùng
Đỗ Tử Quân thăm khu nổ khí ở Cao Hùng

Bộ Kinh tế thành lập diễn đàn trao đổi thanh tra các đường ống trong nước, cho mời giới chuyên gia, học giả hợp tác với chính quyền thành phố Cao Hùng, để thanh tra các đường ống công nghiệp được đặt dưới lòng đất cũng như việc giữ gìn an toàn cho đường ống.

 

Ngày 14/8 Bộ trưởng Kinh tế tương lai Đỗ Tử Quân cho biết tại buổi họp ký giả, các doanh nghiệp hóa dầu ở Cao Hùng đã đưa tất cả tư liệu chuyển đến chính quyền thành phố Cao Hùng, trừ các đường ống hóa dầu và khí thiên nhiên ra, hiện nay tổng cộng còn có 45 đường ống công nghiệp, trong đó có 28 đường ống thuộc về Công ty Hóa dầu Trung Quốc của Đài Loan và 17 đường ống thuộc về các doanh nghiệp tư nhân, có một vài đường ống đã ngưng sử dụng, có một số là đường ống dự bị ; ông Đỗ Tử Quân cho biết, bắt đầu từ ngày hôm nay sẽ nhằm về đường ống của Công ty Hóa dầu Trung Quốc thực hiện cuộc kiểm soát và rút mẫu kiểm nghiệm, để tìm hiểu kế hoạch giữ gìn bảo hộ đường ống, nội dung của các chất liệu được vận chuyển, cũng như xem xét việc có kiểm tra định kỳ hay không, dự kiến công việc này sẽ được hoàn tất thanh tra trong vòng 3 tháng.

 

Ông Đỗ Tử Quân cho hay : “Chúng tôi hy vọng 45 đường ống này, trong 3 tháng tới được kiểm tra toàn bộ, với 45 đường ống này không có tiêu biểu rằng đang trong giai đoạn sử dụng, trong đó còn kể cả đường ống dự bị và được ngưng sử dụng, cho nên, tất cả mỗi một đường ống đều được xác nhận xem hiện giờ có được sử dụng hay không ? nội dung trong ống vận chuyển là những gì ? có đưa ra kế hoạch kiểm tra định kỳ hay không ? có dựa theo lịch trình để làm không ? có gởi bản kế hoạch cho chính quyền thành phố hay không ?”

 

Về hướng phát triển tương lai của ngành sản xuất hóa dầu tại Cao Hùng, ông Đỗ Tử Quân cho biết, Bộ Kinh tế dựa an toàn làm tiền đề, trên sơ bộ sẽ lên kế hoạch giảm xuống các đường ống hóa dầu đi qua khu đô thị Cao Hùng, nhưng các doanh nghiệp hóa dầu ở vùng phía Bắc Cao Hùng có thể phải di dời nhà máy đi nơi khác, tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa hiểu được cách suy nghĩ của chính quyền thành phố Cao Hùng, cho nên, sẽ có cuộc trao đổi sâu hơn.

 

                                                           Minh Hà

Phản hồi liên quan

Tin tứcmore