:::

Khai thác thị trường phân tán rủi ro, không cần cắt đứt quan hệ thương mại với Trung Quốc

  • 14 August, 2014
  • Editor
Khai thác thị trường phân tán rủi ro, không cần cắt đứt quan hệ thương mại với Trung Quốc
TT Mã Anh Cửu tiếp đoàn CSIS Mỹ tới thăm

Ngày 14/8 Tổng thống Mã Anh Cửu khi tiếp phái đoàn chuyên gia nghiên cứu an ninh Đông Á tại Trung tâm Nghiên cứu quốc tế và chiến lược (CSIS) của Mỹ đến thăm Đài Loan cho biết, 11 năm trước Trung Quốc đã trở thành đối tác thương mại đứng đầu của Đài Loan, trong thời kỳ Đảng Dân Tiến nắm quyền, lượng giao dịch thương mại giữa hai bờ eo biển tăng trưởng nhanh chóng, đợi khi ông lên làm tổng thống, mặc dù có tăng trưởng về kim ngạch, nhưng chưa tăng lên về tỷ trọng phần trăm, cho thấy chính phủ không phải đưa toàn bộ trứng gà bỏ vào cùng một rổ, mà vẫn tích cực khai thác thị trường mới, phân tán mức rủi ro, đây là một cách làm thiết thực hơn.

 

Tổng thống Mã Anh Cửu cũng nêu ra tình trạng mậu dịch giữa Mỹ, Canada và Mexico, để đối chiếu tình hình thương mại giữa hai bờ eo biển Đài Loan, ông nêu rằng hiện nay Đài Loan không thể buông xuống quan hệ thương mại với Trung Quốc đại lục, cao nhất cũng chỉ là cho phân tán thị trường.

 

Tổng thống Mã Anh Cửu cho biết : “Khi bạn muốn bãi bỏ việc giao dịch thương mại với Trung Quốc đại lục, hoặc là giảm lớn trong việc mậu dịch, hiện tại vừa thấy không cần thiết và cũng không thể nào làm được, cùng nhất là cho phân tán thị trường, bởi vì sau này ở xung quanh có nhiều đối thủ cạnh tranh chính đang liên tục đến khai thác phát triển tại thị trường Trung Quốc, nếu như chúng tôi không cùng với Trung Quốc ký kết các hiệp định thương mại, tới khi thị trường suy thoái, sẽ mang lại điều ảnh hưởng bất lợi cho Đài Loan”.

 

Tổng thống Mã Anh Cửu cũng cho biết, Đài Loan nỗ lực gia nhập vào Hiệp định TPP, Hiệp định RCEP, mặc dù bản thân Trung Quốc đại lục không thể đưa ra quyết định cuối cùng, nhưng ông mong muốn rằng trong quá trình này, phía Trung Quốc có thể trợ giúp Đài Loan, ít ra không gây cản trở. Tổng thống Mã Anh Cửu nêu ra, xét về tình cảnh của Trung Hoa Dân Quốc trên thế giới, muốn tìm được một khoảng trống để phát triển sinh sống sự thật là không thấy dễ, cho nên, ông cố gắng xoay chuyển quan hệ giữa hai bờ eo biển Đài Loan và quan hệ quốc tế từ vòng tuần hoàn khó khăn trở thành vòng tuần hoàn thuận lợi, giành lại nhiều chỗ đứng hơn nữa trên cộng đồng quốc tế.

 

                                                             Minh Hà

Phản hồi liên quan

Tin tứcmore