:::

Viện Hành chính tăng các khoản thu chi trong tổng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2015

  • 21 August, 2014
  • Editor

Ngày 21/8 tại phiên họp Viện Hành chính thông qua bản tổng dự toán thu chi chính phủ Trung ương cùng với dự toán các đơn vị phụ thuộc và bản kế toán tổng hợp năm 2015. Do triển vọng kinh tế tốt hơn dự kiến và phương án tài chính đạt hiệu quả tốt trong chính sách, cho nên, trong tổng dự toán thu năm 2015 của chính phủ Trung ương có lập ngân sách thu là 1.799 tỷ 300 triệu Đài tệ, so với năm 2014 tăng lên 5,4%, trong dự toán chi ra đã lập ngân sách 1.959 tỷ 700 triệu Đài tệ, so với năm 2013 tăng lên 2,3% ; mức chênh lệch giữa khoản thu và khoản chi là 160 tỷ 400 triệu Đài tệ, so với năm 2014 được giảm 48 tỷ 900 triệu Đài tệ, sẽ được giảm xuống khoảng 23,4%, cộng khoản chênh lệch và con nợ hoàn vốn là 66 tỷ Đài tệ, cần được vay vốn điều độ 226 tỷ 400 triệu Đài tệ, sẽ thông qua cách phát hành công trái và vay vốn để bù đắp.

 

Trong phiên họp Viện Hành chính, Thủ tướng Giang Nghi Hoa cho biết, cuối tháng 8 sẽ đưa bản dự toán này gởi đến Viện Lập pháp để xét duyệt.

 

 Người Phát ngôn Viện Hành chính Tôn Lập Quần cho biết : “Việc tăng lên kinh phí chủ yếu là để sử dụng cho các chính sách trọng điểm như kiến thiết công cộng, phát triển công nghệ khoa học, giáo dục và phúc lợi xã hội, cho thấy trong lúc làm trọn vẹn tài chính, chính phủ tích cực tìm đường phát triển kinh tế và lập quyết tâm chăm sóc nhóm yếu thế. Mời thủ trưởng các bộ ngành phải tìm hiểu sâu về bản kế hoạch và dự toán của Viện Hành chính, trong cuộc họp sắp tới của Viện Lập pháp nên chủ động nắm rõ tình hình thẩm duyệt bản dự toán, đối với các vấn đề do các đảng đoàn Viện Lập pháp và nhà lập pháp nêu ra, các bộ ngành cần giữ lập trường chung với Viện Hành chính, đồng thời thường xuyên tăng cường việc trao đổi và trình bày cho rõ ràng”.

 

                                                      Minh Hà

Phản hồi liên quan

Tin tứcmore