:::

Tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 7 tăng 4,02%, nhưng vẫn thấp hơn 14 năm trở lại.

  • 22 August, 2014
  • Editor
Tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 7 tăng 4,02%, nhưng vẫn thấp hơn 14 năm trở lại.
Tháng 7 tỷ lệ thất nghiệp là 4.02%

Do ảnh hưởng của đợt sinh viên tốt nghiệp, ngày 22/8 Phòng Thống kê thuộc Viện hành chánh công bố con số người thất nghiệp trong tháng 7/2014 là 464 ngàn người, tăng 13 ngàn người so với tháng trước, tỷ lệ thất nghiệp 4,02% tuy nhiên vẫn thấp hơn 14 năm trở lại đây, Phòng Thống kê dự báo tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 8 vẫn sẽ ở mức cao, thế nhưng trong tháng 9 sẽ giảm xuống.

 

    Cô La Di Linh, phó Phòng Kiểm tra ưu thế quốc gia cho biết : “ Từ tháng 5 cho đến tháng 7 năm nay, tỷ lệ thất nghiệp tăng 0,11, đương nhiên là chúng tôi cũng dự tính trong tháng 8 cũng sẽ tiếp tục tăng, tuy nhiên kết quả tăng này vẫn ở trong tiêu chuẩn thấp, do đó hiện tượng sinh viên tốt nghiệp ra trường đi kiếm việc làm gây nên tình hình tỷ lệ thất nghiệp tăng cao vẫn thuộc vào tình trạng có thể chấp nhận được so với trước kia, nếu như tình hình kinh tế có thể ổn định phát triển, tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 9 sẽ giảm thấp.”

 

    Về phần tiền lương, Phòng Thống kê cũng cho biết, trong tháng 6 tiền lương bình quân là ở mức 38,197 Đài tệ, tăng 0,24% so với tháng 5, mức tăng trong năm là 1,80%, và vẫn đang tiếp tục tăng cao.

 

Bích Ngân.

Phản hồi liên quan

Tin tứcmore