Tin ảnh

Tổng thống Thái Anh Văn: Việc mua vắcxin có tiến triển tốt, mọi người hãy yên tâm (Ảnh: FB của tổng thống)
Tổng thống Thái Anh Văn: Việc mua vắcxin có tiến triển tốt, mọi người hãy yên tâm (Ảnh: FB của tổng thống)