Tin ảnh

Các trường tiểu học và trung học của thành phố Đài Bắc khai giảng vào ngày 22/2. Trường tiểu học Cát Lâm đã thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Học sinh cần đo thân nhiệt trước khi vào trường.  Ảnh: (CNA)
Các trường tiểu học và trung học của thành phố Đài Bắc khai giảng vào ngày 22/2. Trường tiểu học Cát Lâm đã thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Học sinh cần đo thân nhiệt trước khi vào trường. Ảnh: (CNA)
Bệnh viện Từ Tế Hoa Liên tặng 10.000 cái khẩu trang cho Vương quốc Eswatini
Bệnh viện Từ Tế Hoa Liên tặng 10.000 cái khẩu trang cho Vương quốc Eswatini